Kurser för att öka studiemotivationen

Publicerad 4 juni 2019

Lagom till midsommar hade 12 personer just avslutat en tre månader lång Studiemotiverande kurs på Kristinehamns folkhögskola. Många av dem med ny studielust och ett ökat självförtroende.

– När de väl börjat på kursen och kommer in i de nya rutinerna mår många bättre än de gjorde innan, säger Marie-Louise Engström, projektledare.

Studiemotiverande kurser är ett initiativ från Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och en möjlighet för dem mellan 18-25 som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och är registrerade som arbetssökande. Alla fem folkhögskolor inom Region Värmland erbjuder möjligheten.

– Tanken med kurserna är att fånga in dem som hamnat utanför skolan, de unga som har väldigt svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden, och uppmuntra dem till att fortsätta studera, säger Marie-Louise.

Varje kurs pågår i tre månader. Deltagarna har alla olika anledningar till att de saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan men oavsett varför syftar de studiemotiverande kurserna till att ge dem ökat självförtroende till att söka sig vidare.

– Vi har ju de vanliga ämnena men vi undervisar på ett annat sätt och har exempelvis mer konversationsengelska än grammatik. Dessutom fokuserar vi mycket på den sociala samvaron och studieteknik, avsaknaden av det sistnämnda har gjort att många av dem haft svårt tidigare. Nu ser de att de lär sig och utvecklas och då växer de själva. Sedan pekar jag också på de fördelar som finns med att läsa vidare, men det ska vara på deras eget initiativ, säger Marie-Louise.

Det är Folkbildningsrådet som satt kriterierna för kursen men skolorna samarbetar med Arbetsförmedlingen kring vilka personer som får möjlighet att delta. Kursen som pågår fram till midsommar är den tredje som anordnas på Kristinehamns folkhögskola, i höst startar en ny omgång för 15 deltagare. Även de fyra andra folkhögskolorna inom Region Värmland har nya kursstarter i höst.

– Många är kritiska till att läsa från början men de brukar bli väldigt nöjda efter ett tag och många söker sig faktiskt vidare efteråt.

Kontakt
Marie-Louise Engström, projektledare, Kristinehamns folkhögskola.
Tel: 070- 616 38 30

Gunilla Frykensjö, rektor, Molkoms folkhögskola
Telefon: 076 – 21 31 448

Pär Blomqvist, rektor, Kyrkeruds folkhögskola och Ingesunds folkhögskola.
Telefon: 070- 446 07 05

Pär-Eric Törnqvist, lärare, Klarälvdalens folkhögskola
Telefon: 0563-252 13

Per-Erik Hansson, rektor, Klarälvdalens folkhögskola
Telefon: 072- 201 52 41

Studiemotiverande folkhögskolekurser
Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen har skrivit samarbetsavtal avseende studier på folkhögskola för ungdomar som är under 25 år, saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och är registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Utbildningens längd är tre månader och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för ungdomen att påbörja eller återgå till reguljär utbildning.