Kort utbildning som ger jobb | studier.se
Kort-utbildning-som-ger-jobb

Kort utbildning som ger jobb

Vill du gå en kort utbildning som ger jobb? Vi har samlat flera riktigt bra utbildningar som ger jobb och bra lön. Vill du kunna få en lön över 30 000 kronor? Då ska du läsa vidare. Det finns flera utbildningsformer, så som yrkeshögskoleutbildningar, högskola, universitet, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar. Vilken utbildning och utbildningsform som passar dig bäst beror på vad du vill jobba med efter utbildningen. Nedan finner du ett tiotal korta utbildningar som leder till jobb och hög lön. Lycka till i ditt val av utbildning!

Korta utbildningar som ger jobb

Vill du gå en kort utbildning som ger jobb? Vi har samlat flera riktigt bra utbildningar som ger jobb och bra lön. Det finns flera utbildningsformer, så som yrkeshögskoleutbildningar, högskola, universitet, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar. Vilken utbildning och utbildningsform som passar dig bäst beror på vad du sen vill jobba med och vilken erfarenhet och utbildning som yrket kräver. Det finns en del utbildningar på plats och en hel del utbildningar på distans, så att du ska kunna hitta just den utbildning som passar dig.

YH-utbildningar som ger jobb

Vad är en yrkeshögskoleutbildning? Yrkeshögskoleutbildningar kallas även YH-utbildningar och är korta utbildningar på vanligen 1-2 år som ger jobb. YH-utbildningar innehåller mycket praktik, ger CSN och vanligen får 9/10 jobb direkt efter examen. Att de innehåller praktik gör att du blir väl förberedd för arbetslivet och att du kanske till och med får anställning på din praktik. Du varvar teori med praktik i en YH-utbildning, vilka ofta är yrkesinriktade på att du ska jobba med ett visst yrke efter examen. Yrkeshögskoleutbildningar är framtagna och anpassade efter behovet av personal på arbetsmarknaden, vilket kontrolleras och beviljas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), vilket är en statlig myndighet.

Kort utbildning som leder till jobb och hög lön

Nedan har vi sammanställt en lista över korta utbildningar som leder till jobb och hög lön. Nedan utbildningar leder ofta till jobb med en lön på mellan 30.000-40.000 kronor.

10 korta utbildningar som ger jobb och hög lön:

Specialistutbildning med kort utbildning och hög lön

Vill du vidareutbilda dig eller bli specialist inom ett yrke? Nedan har vi samlat några utbildningar där det finns goda chanser till jobb. För dig som vill jobba med människor kan nedan utbildningar passa bra. Som lärare, undersköterska eller sjuksköterska kan du till exempel läsa en kort påbyggnadskurs eller specialistutbildning som kan ge dig en hög lön. Till exempel kan du genom en kort tilläggsutbildning få en hög lön genom att läsa till specialistutbildad sjuksköterska, specialistutbildad undersköterska eller ämneslärare.

Både utbildning till lärare och inom vård leder med stor sannolikhet till jobb, då det är en stor efterfrågan på utbildad personal inom både vård och skola.

Korta YH-utbildningar för yrkesverksamma

Våren 2020 beviljades korta YH-utbildningar av MYH, vilka pågår mellan 1-19 veckor och är studiemedelsberättigade. De korta YH-utbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter. Samtidigt svarar de mot arbetslivets behov av fördjupad, breddad och förnyad kompetens, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. De har varit populära och en ny ansökningsomgång öppnade året efter.

Fakta om korta YH-utbildningar

Läs mer om fler populära utbildningar

Se alla populära utbildningar
Jämför utbildningar