Di Akademi

Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckas

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 dagar

Start

Löpande

Takt

Heldagar

Pris

22 900 SEK

Ämnesområde

Chef & Ledarskap

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckas

Att vara vd och ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, ekonomi och samtidigt ha koll på lagstiftning, är många gånger en ensam roll som ställer höga krav på ledarskap, samarbetsförmåga och kunskap. Denna utbildning syftar till att ge dig som är vd eller blivande vd, kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dig i ditt arbete. Vi går igenom ditt juridiska ansvar, hur du läser ekonomiska rapporter och använder nyckeltal. Tyngdpunkten ligger dock vid strategiska frågor som affärsplanering och att ge dig verktyg och metoder som gör att du lyckas som vd genom att leda en ledningsgrupp och arbeta med styrelsen.

Om utbildningen

 • Olika investeringsfilosofier och hur du hittar din egen
  En grundpelare innan du kommer igång och börjar investera är att du hittar din investeringsfilosofi. Vi går igenom hur du kan resonera utifrån hur riskbenägen du är, hur mycket du vill investera och hur aktiv du vill vara i bolagen.
 • Investeringsmodeller
  Vi går igenom olika investeringsmodeller och hur dessa fungerar, som till exempel titthålsinvesteringar, syndikeringsmodeller och VC-fonder.
 • Kategorisering av bolag
  Olika typer av bolag kräver olika investeringsmodeller. Under denna del går vi igenom hur du kan kategorisera bolag i 1;) teknikbolag (bolag med unik teknisk lösning, bedriver revolutionerande forskning eller innehar patent), 2;) tidiga marknadsbolag (till exempel SaaS-bolag som är först på marknaden) och 3;) entreprenörsbolag (när man väljer att investera i ett bolag för att man tror på en person eller ett team.
 • Deal Flow – hur du hittar investeringsmöjligheter
  Vi går igenom startup-scenen, inkubatorer, nätverk, grupperingar och trender och hur du kan arbeta metodiskt och strategiskt för att hitta dina investeringsmöjligheter.
 • Verifieringsprocesser – pre-DD och due diligence
  Hur du verifierar ett bolag och dess värde med en pre-DD och senare en due diligence.
 • Analys av bolags investeringsbehov
  Hur du analyserar ett bolags behov av investeringar och vilken typ av investering som behövs.
 • Att investera i praktiken – casebaserad analys av bolag
  Vi går igenom sex olika bolag (verkliga, men anonymiserade case) med olika förutsättningar och möjligheter och hur du kan resonera kring att investera i dessa.
 • Finansiella investeringsmodeller och instrument
  Olika investeringsmodeller och hur du väljer hur du vill investera med till exempel Lead (investera i olika faser utifrån att bolaget uppnått uppsatta mål), lån eller konvertibler.
 • Time to play
  Hur du på olika sätt kan förvalta ditt ägande och dina idéer och hitta din roll i bolaget
 • Exit-strategi
  Hur du och/eller bolaget bygger för din och/eller bolagets exit och sätter en strategi för tillväxt

Utbildningen riktar sig till

Vd:ar och blivande vd:ar som vill lära sig verktygen som behövs för att lyckas bra i vd-rollen.

Målet

Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för vad vd-rollen innebär
 • Kunskaper i juridiskt ansvar
 • Förståelse för vilket ledarskap som krävs av en vd
 • Förståelse för vilka som är de viktigaste faktorerna för att lyckas
 • Konkreta verktyg och modeller som du kan använda i vd-arbetet.

Kursledare – Mats Frid och Kristian Thersthol

Mats Frid är medgrundare och partner på Straleda och arbetar huvudsakligen som rådgivare till vd:ar och hjälper dessa med utveckling av strategier, organisation och ledarskap. Han har lång erfarenhet som företagsledare och att som vd driva både börsbolag och mindre onoterade bolag. Mats har bland annat varit vd för Ticket, Vendator, CFI Group och för HRG Nordic. Han har erfarenhet av att arbeta både som anställd vd och interims vd. Han är också styrelseordförande i Svenska Möten. Mats är grundare till VD Barometern, en årlig undersökning kring svenska vd:ars fokus och syn på aktuella frågor.

Kristian Thersthol är medgrundare och partner på Straleda. Han har över 15 års erfarenhet från IT- och telekomsektorn i Norden och har haft en rad olika högre chefsroller inom marknad, försäljning och produktledning. Kristian har också tio års erfarenhet som konsult inom management och ledarskap där han genomfört uppdrag avseende strategi och affärsutveckling, förändringsarbete, interim management, utveckling av ledningsgrupper och executive coaching. Med en operativ och affärsmässig bakgrund, arbetar Kristian idag med såväl strategi- och affärsutveckling, förändringsarbete, leder förändringsprojekt och utbildar ledningsgrupper i ledarskap.

Program

DAG 1

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Förväntningar
 • Upplägget på utbildningen

09.30-10.45 Vad krävs av en vd?

 • Vd:s ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Vd:s huvuduppgifter
 • Fällor och framgångsfaktorer

10.45-11.00 Paus för kaffe

11.00-12.00 Juridik

 • Arbetsrätt
 • Miljö/hälsa
 • Skatter, obestånd mm

12.00-13.00 Lunch

13.00-14:45 Vd:ns ledarskap

 • Att skapa en engagerad organisation
 • Nycklar till engagemang
 • Min ledarstil

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-16.30 Vd:ns samverkan med styrelsen

 • Rollerna och det formella gränssnittet mellan styrelse och vd
 • Uppdrag, behörighet, befogenhet
 • Bygga relation styrelse/vd
 • Fallstudie

16.30-17.30 Egna utmaningar
Möjlighet att diskutera egna utmaningar i gruppen

17.30 Avslutning

DAG 2

09.00-09.30 Återblick
Repetition och reflektioner dag 1

09.30-10.30 Ekonomi

 • Balans- och resultaträkning och kassaflöde
 • Viktiga nyckeltal och styrning

10.30-10.45 Paus för kaffe

10.45-12.00 Ekonomi fortsättning

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Ledningsgruppen

14.00-14.45 Strategi och affärsplanering

 • Affärsplanering i praktiken
 • Vikten av att tänka strategiskt
 • Grundläggande strategimodeller
 • Styrning och uppföljning

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-15.45 Framtidens organisation
”Stora utmaningar för Viveco”

15.45-16.30 Fallstudie

16.30-17.00 Vad tar jag med mig?
Mina viktigaste lärdomar från kursen och hur jag tänker använda dem

17.00 Avslutning

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Di Akademi

Välkommen till Di Akademi!

Di Akademi, utbildningsinstitutet för dig i näringslivet. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och ditt företags utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest eftertraktade kompetensen. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ledarskap, företagsledning, ekonomi, finans, styrelsearbete och kommunikation.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Di Akademi

Visar 1 till 10 av 28

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Agil ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning

Di Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
11 900 SEK

Att leda andra utan att vara chef

Di Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Att leda en ledningsgrupp – verktyg och strategi för en högpresterande ledningsgrupp

Di Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
22 900 SEK

Att leda i ett litet företag – prioritera, delegera och motivera

Di Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag

Di Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
11 900 SEK

Certifierad professionell styrelseledamot

Di Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
21 900 SEK

Compliance i praktiken – regelverk, organisation och riskhantering

Di Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
11 900 SEK

Diplomerad affärsängel – investera i tidiga onoterade bolag

Di Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
21 900 SEK

Diplomerad bolagsägare

Di Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
11 900 SEK

Ekonomi för chefer och beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltal

Di Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

Visa all 28 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 143

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Coachande Ledarskap

CoachMastery

Kompetensutveckling
6 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Malmö
Skåne län
-

Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

Berghs School of Communication

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
33 125 SEK

Leda andra ledare

Aktivt Ledarskap Sverige AB

Kompetensutveckling
6 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Helsingborg
Rikstäckande
Stockholm
48 000 SEK

Ny som chef

Aktivt Ledarskap Sverige AB

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Helsingborg
Stockholm
29 000 SEK

3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
7 950 SEK

Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

Diploma

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 805 SEK

Agilt ledarskap - Grundkurs

Diploma

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 805 SEK

Arbetsledare

Byggbranschens Utbildningscenter, BUC

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Löpande
Flera orter (4 st)
27 000 SEK

Arbetsledare – DISTANS

Byggbranschens Utbildningscenter, BUC

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Löpande
Distans
27 000 SEK

Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

Gothia Logistics AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
E-Learning
Löpande
Rikstäckande
1550 SEK

Visa alla 143 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Di Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Di Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  112 60 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Di Akademi

  Visar 1 till 10 av 28

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Agil ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  11 900 SEK

  Att leda andra utan att vara chef

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Att leda en ledningsgrupp – verktyg och strategi för en högpresterande ledningsgrupp

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  22 900 SEK

  Att leda i ett litet företag – prioritera, delegera och motivera

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  18 900 SEK

  Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  11 900 SEK

  Certifierad professionell styrelseledamot

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  21 900 SEK

  Compliance i praktiken – regelverk, organisation och riskhantering

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  11 900 SEK

  Diplomerad affärsängel – investera i tidiga onoterade bolag

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  21 900 SEK

  Diplomerad bolagsägare

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  11 900 SEK

  Ekonomi för chefer och beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltal

  Di Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  18 900 SEK

  Visa all 28 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 143

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Coachande Ledarskap

  CoachMastery

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Malmö
  Skåne län
  -

  Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

  Berghs School of Communication

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  33 125 SEK

  Leda andra ledare

  Aktivt Ledarskap Sverige AB

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Helsingborg
  Rikstäckande
  Stockholm
  48 000 SEK

  Ny som chef

  Aktivt Ledarskap Sverige AB

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Helsingborg
  Stockholm
  29 000 SEK

  3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  7 950 SEK

  Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

  Diploma

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 805 SEK

  Agilt ledarskap - Grundkurs

  Diploma

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 805 SEK

  Arbetsledare

  Byggbranschens Utbildningscenter, BUC

  Kompetensutveckling
  1-2 veckor
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  27 000 SEK

  Arbetsledare – DISTANS

  Byggbranschens Utbildningscenter, BUC

  Kompetensutveckling
  1-2 veckor
  Löpande
  Distans
  27 000 SEK

  Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  E-Learning
  Löpande
  Rikstäckande
  1550 SEK

  Visa alla 143 kurserna