Kommunikation i en ny tid

Publicerad 2 oktober 2019

Metoderna för att kommunicera och sprida information på blir allt fler och för att hålla god takt med utvecklingen är det viktigt att förstå hur samspelet mellan individ, teknik, media, organisation och samhälle fungerar. Vill du vara en del av denna spännande utveckling så finns din framtid på Institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.

Vid Institutionen för informatik och media kan du läsa program och kurser med fokus på ämnesområdena medie- och kommunikationsvetenskap, informationssystem samt människa-datorinteraktion. Här studeras och utvecklas kunskap om både dagens och framtidens sätt att kommunicera och sprida information.

Till medieområdet hör allt som rör medier och massmedier – deras snabba förändring och historia, deras politik, ekonomi, juridik och kulturer samt mediernas användning och effekter. Särskild vikt läggs vid studiet av nya medier och nya former av kommunikation på Internet, som sociala medier, och hur etablerade medier – press, radio och TV – agerar i den nya konvergerande och globala mediemiljön. Intresserar detta dig är ämnet medie- och kommunikationsvetenskap något för dig

Är du istället mer intresserad av användning, modellering och utveckling av IT-baserade informationssystem så är det inom ämnesområdet informationssystem du ska befinna dig. Ämnet kan ses som en brygga mellan samhällsvetenskap och teknik med betoning på användning och utformning av IT-system utifrån människa, organisation och samhälle.

Inom ämnesområdet för människa-datorinteraktion ligger fokus på design, användning och analys av de användarytor, ofta skärmbaserade, som individen möter i kontakt med digitala system, infrastrukturer och artefakter. Du studerar användning och design av IT-system med utgångspunkt i individens behov, beteenden, aktiviteter och sociala sammanhang ,inkluderat såväl arbetsliv som privatliv.

Styrkan med sammansättningen av dessa tre ämnesområden är att Institutionen för informatik och media samlar kompetens och nätverk från tre olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnås synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande utbildningsmiljö.

Läs mer om utbildningar vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.