IT-utveckling för ökad kommunikation

Publicerad 2 oktober 2019

I den allt mer globaliserade värld vi lever i har kraven på tillgänglighet och kontakt mellan människor ökat. För att kunna möta dessa krav måste IT-branschen hänga med i svängarna och fortsätta att utvecklas. Är du sugen på att vara verksam och inta en ledande roll inom denna växande bransch är kandidatprogrammet i systemvetenskap på Uppsala universitet platsen du ska börja på.

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är en bred samhällsvetenskaplig IT-utbildning för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en bransch med goda framtidsutsikter. Du lär dig utveckla lättillgängliga och effektiva datasystem med inriktning mot systemutveckling eller miljövetenskap.

Även om man som systemvetare intresserar sig för IT så är människors användning av IT i olika verksamheter som står i fokus. IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, handel och spel, och nu ökar även intresset för nya områden där IT spelar en allt större roll, till exempel inom miljö, turism och hållbar utveckling.

Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, som till exempel: systemutvecklare, projektledare, spelutvecklare, programmerare, webbutvecklare, med mera. Kandidatprogrammet ger även behörighet till masterutbildningar i systemvetenskap vid Uppsala universitet och i förlängningen en möjlighet att satsa på en karriär som forskare. Den systemvetenskaplig utbildningen erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området, och dessutom få bra betalt för det.

Läs mer om kandidatprogrammet i systemvetenskap på Uppsala universitet.