Bli livsviktig!

Publicerad 4 november 2019

Gör skillnad i människors liv – studera vid Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Du kommer att bli livsviktig för alla de människor du möter i ditt yrkesverksamma liv.

Flera av programmen på Sahlgrenska akademin är bland de mest populära i Sverige. De har 18 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå samt masterutbildningar och kurser. Utbildning och forskning inom fakultetens ämnesområden medicin, odontologi och vårdvetenskap sker i nära samarbete med Västra Götalandsregionen, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården Västra Götaland. Du får redan under utbildningen stifta bekantskap med flera framtida arbetsgivare i närområdet.

I en trivsam miljö på Medicinareberget i Göteborg läser du tillsammans med studenter från alla program vid Sahlgrenska akademin. Som student får du möjlighet att träna praktiska färdighheter och utveckla din kliniska skicklighet på Kliniskt träningscentrum, KTC. Här har du tillgång till utrustning och du kan i lugn och ro träna i olika moment du utbildas eller fått instruktioner i.
Det finns även stora möjligheter att läsa delar av din utbildning utomlands. Sahlgrenska akademin har utbytesavtal med många utländska universitet, sjukhus och forskningsinstitut över hela världen.

Sahlgrenska akademin har en unik bredd inom det hälsovetenskapliga området och främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. Se till att du har de bästa förutsättningarna för att bli livsviktig!

Välkommen till Sahlgrenska akademin!