Ändring av Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner i gymnasieskolan

Publicerad 2 juni 2018

Från och med den 1 juli 2012 ska även kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå tillämpa de redan beslutade ämnesplanerna, med undantag för vissa ämnen som specificeras nedan.

Skolverket avser därför att genom en ändringsföreskrift ändra i ca 220 ämnesplaner så att ämnesplanerna även gäller för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Föreskrifterna ska tillämpas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 för de elever som påbörjar utbildning efter utgången av juni 2012.

Ämnen som inte kan ges inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
De ämnen som inte ska kunna erbjudas inom vuxenutbildningen är ämnen och kurser som är särskilt framtagna för specifika utbildningar enligt listan nedan:

Specialidrott (SKOLFS 2010:144)
Dansgestaltning för yrkesdansare (SKOLFS 2011:16)
Dansteknik för yrkesdansare (SKOLFS 2011:17)
Byggproduktionsledning (SKOLFS 2011:38)
Datalagring SKOLFS (2011:39)
Gymnasieingenjör i praktiken (SKOLFS 2011:40)
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur (SKOLFS 2011:41)
Mjukvarudesign (SKOLFS 2011:42)
Produktionsfilosofi (SKOLFS 2011:43)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamheten (SKOLFS 2011:46)
Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamheten (SKOLFS 2011:47)
Elprojektering (SKOLFS 2011:137)
Installationsteknik VVS (SKOLFS 2011:165)

Läs mer och följ ämnet här!