VeaLearn Utbildning

Publicerad 5 november 2019

Vealearn erbjuder kompetensutveckling för dig och ditt företag som ger långsiktigt och effektivt lärande oberoende av tid och plats!

VeaLearns affärsidé är att du ska hitta nyckeln till kompetens som behövs för din verksamhet och din personliga utveckling genom en modern kostnadseffektiv utbildningsportal. VeaLearns tjänster är tidsbesparande, lättillgängliga och skall skapa nya möjligheter i ditt företagande och din yrkeskarriär.

VeaLearns vision är att aktivt bidra till samhällsnytta till Sveriges företag genom att på ett varierat sätt delge kompetensutveckling och främja kunskapsutbyte.

Det unika med VeaLearn är att de samlar Sveriges moderna utbildningsutbud på en och samma plats och genom ett medlemskap ger vi kunden en mycket fördelaktig tjänst!

Om tjänsterna

VeaLearns utbud är perfekt för dig som vill ta steget längre i din verksamhet eller i din yrkeskarriär. Utbildningarna och föreläsningarna vänder sig till både företagare och till medarbetare men även till dig som privatperson som vill få ökade kunskaper i din yrkeskarriär. De kvalitetssäkrar kontinuerligt kursutbudet och utbildarna för att du ska få en så givande och kvalitativ utbildning som möjligt. Är du dessutom medlem så får du ett mycket förmånligt utbildningspaket.

Utbildningarna är främst digitala men en del av utbildningarna kommer erbjudas som öppna- och/eller företagsinterna kurser. De anpassar utbildningara efter dina behov och förutsättningar. Kontakta dem gärna vid förfrågningar om utbildningar samt företagsinterna utbildningar. De erbjuder också tidningar och böcker för att komplettera utbudet.

Kompetensutveckling för dig och ditt företag som ger långsiktigt och effektivt lärande oberoende av tid och plats!

Utbildningsutbud

Onlineutbildningar, föredrag, öppna utbildningar, föreläsningar och facklitteratur.

Utbildningsutbudet hos Vealearn är omfattande och indelat i flera ämnesområden. I utbildningsportalen erbjuder vi kostnadseffektiv och lättillgänglig kompetensutveckling så att fler företagare, medarbetare och privatpersoner kan fortbilda sig inom ca 25 ämnesområden. I och med vårt breda utbildningsutbud kan du snabbt jämföra olika utbildningar och utbildare och därmed välja utbildning som passar just dig. Vår ambition är att vi ska ge företag och dess medarbetare ett varierat utbud på ett kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt. De digitala utbildningarna dominerar men kompletteras med öppna kurser/föreläsningar och onlineföredrag samt facklitteratur.

Nöjd Kund–garanti

VeaLearn vill gärna att du som kund skall vara nöjd med ditt val av utbildning. Om du inte är nöjd så erbjuder de dig att byta din diplomerade online utbildning mot en annan i samma prisklass. Nöjd Kund – garanti gäller en gång, kontakta dem så hjälper de dig. Har du utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT eller BUSINESS då kan du byta och välja utbildning precis vad som passar dig allra bäst eftersom du har tillgång till alla utbildningar eller i BUSINESS inom ett område.

Läs mer om Vealearn och deras utbildningar på deras företagsprofil hos oss!