Lunds universitet

Masterprogram i kemi, Fysikalisk kemi

Utbildningsform

Högskola/Universitet

Längd

1 år

Start

HT 2022

Takt

100%

Pris

CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesområde

Upplägg

Kurser, Program

Ort

Lund

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Begränsad information!

Utbildningen kommer från offentliga register. Studier.se kan inte garantera rätt information då vi inte har ett aktivt samarbete med skolan. Du kan hitta andra utbildningar som är verifierade under delen liknande utbildningar.

Genom den fysikaliska kemins perspektiv får du en djup förståelse för fundamentala mekanismer på molekylär nivå. Du utforskar kemiska fenomen och industriella tillämpningar med hjälp av kunskap i bland annat kvantmekanik och termodynamik. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet.ProgramöversiktUtbildningen ger dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik. Du utvecklar laborativa färdigheter och får djup teoretisk kunskap om fundamentala, molekylära mekanismer samt god förståelse för praktiska tillämpningar inom exempelvis miljöområdet, materialvetenskap och katalys. Särskild vikt läggs vid att skapa en sammanhängande förståelse som sträcker sig från kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt deras industriella och biologiska tillämpningar.Som student får du kunskap inom bland annat termodynamik, kvantmekanik, spektroskopi och yt- och kolloidkemi. Du tränar förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment. I utbildningen ingår också att lära sig använda vetenskaplig litteratur samt hantera och analysera data i olika form. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har ett varierat upplägg och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppövningar, omfattande laborationer, räkne- och datorövningar samt projektarbeten med muntliga och skriftliga presentationer.Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och kursinnehållet anpassas kontinuerligt till aktuell forskning. Kemiska institutionen karakteriseras av ett brett spektrum av grundforskning och tillämpad forskning, med nära kontakt till näringsliv och externa forskningscentra. Vid Lunds universitet finns dessutom två världsunika forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och den kommande faciliteten ESS (Europeiska Spallationskällan), med användningsområden inom många delar av kemin. Masterprogrammet ges på engelska.ProgramstrukturDu kan i stor utsträckning själv påverka och planera ditt studieupplägg. Den första terminen läser du inledningsvis en kurs i molekylära drivkrafter och kemisk bindning följt av studier i avancerad yt- och kolloidkemi. Nästa termin kan du välja mellan kurser i exempelvis statistisk termodynamik och molekylsimulering, molekylär kvantmekanik, magnetisk resonans respektive spridningsmetoder. Sist på vårterminen läser du en kurs i molekylspektroskopi.Under ditt andra studieår finns ett flertal olika möjligheter. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ytterligare ett projekt. Det finns inom masterprogrammet också möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.KarriärmöjligheterStudenter som utexamineras på programmet har hög kompetens att utföra forsknings- och utvecklingsarbete inom ett varierat spektrum av områden, exempelvis gällande smarta material, fotokemi, livsmedelsvetenskap och biomolekylär design. Masterutbildningen ger en god bas både för fortsatta studier mot en doktorsexamen och för en karriär på forskningsintensiva företag. Hälften av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, och hälften börjar arbeta inom näringslivet, såväl lokalt som internationellt.Mer om utbildningen hittar du på https://www.kemi.lu.se/utbildning/masterprogram/fysikalisk-kemi/

Lunds universitet

Lunds universitet är en högskola/universitet i . Skolan bedriver akademiska utbildningar och kurser på eftergymnasial nivå. Genom att studera vidare fördjupar du dina kunskaper och öppnar upp möjligheterna för din framtida karriär.

På Lunds universitet kan du välja att studera en utbildning eller enskilda kurser. En utbildning på universitets- eller högskolenivå är ofta indelade i tre olika nivåer:

  • Grundnivå (tre år)
  • Avancerad nivå (två år)
  • Forskarnivå - (två till fem år)

Studentbostäder

Du som studerar vid Lunds universitet har möjlighet att söka en studentbostad i . Du kan ställa dig i kö till studentbostäder innan du påbörjat dina studier. För att få bo i en studentlägenhet i måste du däremot studera en studiemedelsberättigad utbildning på Lunds universitet. Det ställs även krav på att du klarar ett antal poäng per termin för att få behålla din studentbostad.

Lunds universitet antagningspoäng

För att veta vilka krav det finns för antal antagningspoäng för att studera vid Lunds universitet kan du läsa av statistik på tidigare antagningstillfällen. Med statistik från tidigare år kan du få en överblick kring antalet sökande, hur många som blivit antagna och hur många antagningspoäng som krävdes för att komma in på Lunds universitet.

Lunds universitet terminstider

Terminstiderna för Lunds universitet skiljer sig inte åt från andra högskolor eller universitet. Höstterminen börjar som regel från slutet av augusti eller början av september, fram till mitten av januari. Efter det startar vårterminen som pågår fram till början av juni.

Mer information och kontakt

I nuläget har inte Lunds universitet ett aktivt samarbete med Studier.se. För frågor, anmälan eller mer information behöver du själv ta kontakt med Lunds universitet. Kontakta Lunds universitet genom att besöka skolans webbplats.

Fler utbildningar från Lunds universitet

Visar 1 till 10 av 1226

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ABM: Forskningsmetodik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

ABM: Projekt som arbetsform

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

Acceleratorer och frielektronlasrar

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Affärsjuridisk grundkurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Akutsjukvård

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik 2: Konst

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik 2: Scenkonst

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik för kinesiska II

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Visa all 1226 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 10

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kemi, Fysikalisk kemi inriktning gymnasieskolan

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket)

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i kemi - Analytisk kemi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Adress

Lunds universitet

Omdömen

Kursen saknar omdömen

Skickar...

Lämna ett omdöme

12345 (0/5)

Fler utbildningar från Lunds universitet

Visar 1 till 10 av 1226

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ABM: Forskningsmetodik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

ABM: Projekt som arbetsform

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

Acceleratorer och frielektronlasrar

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Affärsjuridisk grundkurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Agenda 2030 - Kunskap, uppföljning och ledarskap

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Akutsjukvård

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik 2: Konst

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik 2: Scenkonst

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik för kinesiska II

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Visa all 1226 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 10

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kemi, Fysikalisk kemi inriktning gymnasieskolan

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Kemi: grundkurser i Allmän kemi, Organisk kemi, Biokemi (kurspaket)

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Masterprogram i kemi, Syntetisk och analytisk kemi

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i kemi - Analytisk kemi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Få gratis inspiration!

Ta del av inspirerande information om skolor och passande utbildningar via nyhetsbrev.

Få gratis inspiration!

Jobbar du på skolan eller är ansvarig?

Informationen som visas är importerad från offentliga register. Ni kan lägga till rätt information och skapa ett attraktivt innehåll och ta del av elever som vill ansöka till er skola och era utbildningar.

Kontakta oss