Lena von Sydow och LTUG brinner för barns läsglädje

Publicerad 2 maj 2014

Med inspiration från andra sidan jordklotet har Lena von Sydow skapat metoder för läsutveckling som passar den svenska skolan. Effektiv läsutveckling ger eleverna självförtroende, glädje och goda förutsättningar för resten av grundskolan.

Inspiration från Nya Zeeland

När grundskoleläraren Lena von Sydow fick höra att dyslexin bara beräknades till ca 0,8 % i ö-landet Nya Zeeland, i jämförelse med Sveriges 5-8 %, blev hon såklart nyfiken. Kunde det stämma? Och varför i så fall?

Hennes nyfikenhet drev henne vidare till ett studiebesök i ö-landet på andra sidan jordklotet. Där fann hon en metod för läsutveckling och en strukturerad inlärningspedagogik som inspirerade von Sydow att ta fram en egen teknik, anpassad till den svenska skolan. Så föddes LTUG 1998 – Läsa på Talets och Upplevelsens Grund.

Upplevelseläsning leder till läsglädje

Att lära sig att läsa är väldigt viktigt för de som börjar skolan. Det är ett krav för att eleverna ska lyckas med sin kommande skolgång, men det är också viktigt för självförtroendet. För att tidigt väva in läsglädjen i undervisningen, fokuserar LTUG på upplevelsen: att verkligen låta barnen leva sig in i och leka sig in i berättelserna.

Ett sätt att uppleva läsning är metoden Storboken. Då sitter pedagogen med hel- eller halvklass och läser tillsammans med barnen ur en stor bok med text och bilder. Eleverna får tid att reflektera och samtala kring det som läses, vilket leder till att nyttan och glädjen i litteraturen blir tydligt för barnen.

Fånga upp barn med lässvårigheter

Tiden är av stor vikt när elever ska lära sig att läsa och alla barn hinner inte knäcka läskoden inom den givna tidsramen. Vikten av att snabbt fånga upp dessa barn kan inte nog understrykas. Inom LTUG används Reading Recovery Programme, ett specialutformat program från Nya Zeeland som ger intensiv och effektiv lästräning där barnet egna styrkor lyfts fram i enskilda samtal med läraren. När elevens självförtroende stärks kommer läsglädjen som ett brev på posten!

Oavsett om eleven läser bra, eller behöver mer stöd, är det givande att redan från en tidig ålder läsa och samtala kring böcker med andra barn. Genom metoden Running Records (löpande noteringar) har Lena von Sydow skapat ett bibliotek av nivågrupperade böcker, som används i gruppsamtal. Böckerna grupperas enligt ett läsbarhetsindex och svårighetsgrad (LIX), och barnen delas in i grupper enligt deras LUS-resultat. LUS är ett schema för läsutveckling som låter läraren följa barnens utveckling steg för steg.

Läspartner – inte bara lärare

Elever som inte riktigt nått målet för läsningen, eller som verkar behöva stöd i sin fortsatta utveckling kan ha stor nytta av en läspartner. BRP (Better Reading Partnership) bygger på en enkel struktur där läsningen sker en till en i enskilda samtal med en läspartner. Den stora skillnaden mot annan lästräning är att partnern inte är en lärare! Allt från elevassistenter, skolsköterskor, fritidspedagoger till bibliotekarier och lokalvårdare kan delta i ett läspartnerprogram. Det enda som krävs är ett intresse för barns läsning.

Är du lärare och vill lära dig mer om LTUG och Lena von Sydows pedagogik? Arbetar du som speciallärare och vill bli en läspartner som stöttar barn i sin läsutveckling? Läs mer om vad LTUG erbjuder här. Att läsa är att resa i tid och rum, och alla barn har rätt att ta steget in i böckernas värld med glädje och lätthet!

– Lisa Jagemark,
copywriter, allautbildare.se