Byggindustrin Akademi

Projekteringsledning – styrning, verktyg och ledarskap

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 dagar

Start

Löpande

Takt

Heldagar

Pris

13 900 SEK

Ämnesområde

Chef & Ledarskap, Projektledning

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Projekteringsledning – styrning, verktyg och ledarskap

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med projekteringsledning i bygg- och anläggningsprojekt. Utbildningen ger dig både kunskaper och konkreta verktyg i projekteringsarbetet och att utveckla och stärka din ledarroll. Vi går igenom projekteringsprocessen, olika metoder för att bedriva effektiv och strukturerad projekteringsledning och hur du fångar upp förutsättningar och krav och implementerar dessa. Stor vikt ligger även vid hur du planerar och följer upp tid, ekonomi och kvalitet i projekteringsskedet.

Utbildningen går igenom

 • Hur byggprocessen fungerar och projekteringens roll i byggprojekt
 • Projekteringens olika processer och delar: förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling och relationshandling
 • Hur du skapar en tidsplan
 • Vilka lagar, regler, normer och branschstandarder du har att ta hänsyn till under projekteringens gång
 • Hur du fångar upp krav från olika omvärldsfaktorer samt hur du strukturerar och använder dem i projekteringen
 • Olika projekteringsverktyg
 • Hur du kan skapa en effektiv projekteringsorganisation
 • Olika metoder för att bedriva projekteringsledning i olika projekt
 • Ekonomistyrning i projektering
 • Hur du planerar och följer upp tid och kvalitet i projekteringsskedet

Utbildningen varvar teori med praktiska gruppövningar hämtade från projekteringsledarens vardag.

Utbildningen riktar sig till

Dig som är, eller kommer att bli:

 • Ansvarig för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt, eller behöver djupare insikt i hela projekteringsprocessen
 • Ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter

Målet

Målsättningen är att man som projekteringsledare eller deltagare i projektering skall få en djupare insikt i hur man leder, och aktivt styr, projekteringsprocessen mot givna mål med kvalitativt resultat.

Kursledare – Joakim Serrestam

Joakim Serrestam har över 20 års erfarenhet av projekt- och projekteringsledning och har arbetat med projekt av stor variation, både vad gäller storlek, komplexitet och art. Han driver sedan 2015 tillsammans med en kollega företaget ALFRED – The Urban Consulting People, som är verksamt inom byggbranschen. Under de senaste tre åren har han varit ansvarig projekteringsledare för sjukhusprojekt av miljardstorlek i Stockholm och Sörmland samt verkat som ansvarig projektledare för en mängd projekt åt stora privata fastighetsägare.

Program

DAG 1

09.00 Introduktion till utbildningen

09.15 Projekteringsprocessen

 • Hur projekteringsprocessen ser ut från tidig idé via förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling till relationshandling
 • Gruppövning: att skapa skedesindelad tidplan

10.15 Kaffe

10.30 Gruppövning: omfattning av projekterade handlingar

 • Omfattning av handlingar i framför allt programhandling, systemhandling och bygghandling
 • Vilka handlingar du projekterar i respektive skede och hur processen däremellan ser ut

11.00 Styrande normer och lagar

 • Vilka lagar, regler, normer och branschstandarder du har att ta hänsyn till under projekteringens gång samt hur du hanterar dem

12.00 Lunch

13.00 Kravhantering, indata och förutsättningar

 • Hur du fångar upp krav från olika omvärldsfaktorer samt hur du strukturerar och använder dem i projekteringen
 • Vilka indata och förutsättningar vi behöver samt hur de påverkar vår förmåga att lyckas med arbetet
 • Gruppövning: leverans och anvisningar Vilka regler vi vill sätta för vårt gemensamma arbete

14.30 Fika

15.00 Projekteringsorganisationen inklusive gruppövning

 • Hur du sätter upp och bygger en organisation för projektering baserat på det aktuella projektets utmaningar

16.00 Projekteringsmetodik

 • Vilka olika arbetsmetoder det finns för att bedriva projektering och hur man som projekteringsledare väljer metod baserat på de förutsättningar vi har i det aktuella projektet
 • Gruppövning: projekteringsplanering

DAG 2

08.30-09.00 Reflektioner från dag 1

09.00-09.30 Projekteringsverktyg

 • Vilka hjälpmedel du har att tillgå för att förenkla ditt arbete i allt från dokumenthantering till fråga/svarssystem och modellsamordning

09.30-10.00 BIM i projekteringen

 • Hur du hanterar byggnadsinformationsmodeller i projekteringen, vilken information du matar in och får ut, samt vad den används till

10.00 Fika

10.15 Projektstudiometodik

 • Vad projektstudio är och vilka faktorer som är avgörande för att arbetet skall flyta smidigt
 • Hur du planerar dina dagar och vilka processer du behöver hantera i det dagliga arbetet

11.00 Ekonomistyrning i projektering

 • Hur du upprättar projekteringsbudgetar för olika typer av projekt baserat på erfarenheter och nyckeltal
 • Hur du arbetar med omfattningsförändringar och kostnadsuppföljning och styr kostnader i projekteringen för att vara effektiv
 • Gruppövning: vi upprättar budgetar och slutkostnadsprognoser för ett fiktivt projekt

12.00 Lunch

13.00 Tidsplanering i projektering

 • Så arbetar du med tidsplanering
 • Gruppövning: så skapar du en projekteringstidsplan

14.00 Mötesmetodik

14.30 Fika/Gruppövning: visuell planering

15.00 Kvalitetssäkring

 • Hur du följer upp och kontrollerar kvalitet i projekteringsskedet via kvalitetsplaner, kontrollplan och egenkontroller
 • Granskningsförfarandet och hur vi arbetar med det i projekteringen

15.30 Uppföljning i produktionsskedet

 • Vilken roll projektören och projekteringsledaren har i produktionsskedet samt vikten av att planera för förändring

16.00 Kursen avslutas

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Byggindustrin Akademi

Välkommen till Byggindustrin Akademi

Byggindustrin Akademi, utbildningsinstitutet för dig inom samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder kurser inom bland annat projekteringsledning, affärsutveckling, juridik och byggarbetsmiljösamordning. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och din organisations utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest eftertraktade kompetensen.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Byggindustrin Akademi

Visar 1 till 7 av 7

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ÄTA i praktiken – hantering och juridik

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
11 900 SEK

Ersättningsregler och ersättningsmodeller i entreprenader

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Totalentreprenader enligt ABT 06 – ansvar, rättigheter och möjligheter

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 221

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Coachande Ledarskap

CoachMastery

Kompetensutveckling
6 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Malmö
Skåne län
-

Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

Berghs School of Communication

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Stockholm
Stockholms län
33 125 SEK

Lär dig grunderna i projektledning

LearnE

Kompetensutveckling
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Kampanj
Distans
2396 SEK

Leda andra ledare

Aktivt Ledarskap Sverige AB

Kompetensutveckling
6 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Helsingborg
Rikstäckande
Stockholm
48 000 SEK

Ny som chef

Aktivt Ledarskap Sverige AB

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Helsingborg
Stockholm
29 000 SEK

3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
7 950 SEK

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

Newton Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Flera orter (4 st)
6 900 SEK

Agile team facilitation

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Agilt ledarskap

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
18 900 SEK

Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

Diploma

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 805 SEK

Visa alla 221 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Byggindustrin Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Byggindustrin Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Byggindustrin Akademi

  Visar 1 till 7 av 7

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  ÄTA i praktiken – hantering och juridik

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  BAS-P och BAS-U – byggarbetsmiljösamordning

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  11 900 SEK

  Ersättningsregler och ersättningsmodeller i entreprenader

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Totalentreprenader enligt ABT 06 – ansvar, rättigheter och möjligheter

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 221

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Coachande Ledarskap

  CoachMastery

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Malmö
  Skåne län
  -

  Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

  Berghs School of Communication

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  33 125 SEK

  Lär dig grunderna i projektledning

  LearnE

  Kompetensutveckling
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Kampanj
  Distans
  2396 SEK

  Leda andra ledare

  Aktivt Ledarskap Sverige AB

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Helsingborg
  Rikstäckande
  Stockholm
  48 000 SEK

  Ny som chef

  Aktivt Ledarskap Sverige AB

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Helsingborg
  Stockholm
  29 000 SEK

  3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  7 950 SEK

  Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

  Newton Kompetensutveckling

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Flera orter (4 st)
  6 900 SEK

  Agile team facilitation

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Agilt ledarskap

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  18 900 SEK

  Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

  Diploma

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 805 SEK

  Visa alla 221 kurserna