Operativt inköp | studier.se
Sök ny kurs

Operativt inköp

Gothia Logistics AB

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Inköp & Logistik, Inköp, Logistik

Utbildningstyp: E-Learning

Ort: Rikstäckande

Längd: 20 timmar

Start: Löpande

Takt: Egen takt

Pris: 3890 SEK

Betyg: 0/5 Baserat på 0 recensioner

Lämna ett omdöme!

Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt

Operativt inköp arbetar med de vardagliga avropen och materialplaneringen, det vill säga själva anskaffningsprocesserna. Här finns den nära kontakten med leverantörerna. Logistiska arbetsmetoder och helhetstänkande är vanliga i detta arbete. Kunskap inom logistik är därför viktiga för operativa inköpare.

Operativt inköp är oftast en decentraliserad funktion i företagets organisation med placering nära flödena av material och tjänster inom produktion och administration. Moderna inköpsfunktioner har ofta även ansvar för att säkerställa att hela företagets leverantörsbas utnyttjas på ett optimalt sätt.

Utbildningsmål

Den här kursen ger dig insikter om hur logistiska kunskaper kan underlätta inköpsarbetet med att att anskaffa varor och tjänster till rätt kvalitet och till bästa kostnad för företaget och på ett sätt som ger ett bra flöde till företaget.

Kursen innehåller

Del 1

 • Inköpsverksamhetens struktur
 • Operativt inköp
 • Produktionssystem
 • Logistikfunktionen
 • Vad påverkar materialflödet?
 • Materialförsörjning i förändring
 • Materialförsörjningens funktion
 • Planeringsprocessen
 • Material- och produktionsstyrning
 • Kapital bundet i lager
 • Hantering av osäkerhet
 • Målsättningar med att hantera osäkerhet

Del 2

 • Inköpsbehov
 • Ökad inköpsfrekvens
 • Inköpsledtid
 • Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet
 • Behovsstyrd materialförsörjning och produktion
 • Enkla rutiner och förbättrat samarbete
 • Inköpsarbete – effektivisering
 • Leverantörsklassificering
 • Trender bland industriella inköpare
 • Inköp och leverantörsrelationer
 • Leverantörssamarbete
 • Leveransserviceavtal

Del 3

 • Prognosarbete vid produktionsplanering
 • Egenskaper hos efterfrågan
 • Lagerstyrning av materialflöden
 • Beställningspunktssystem
 • Periodbeställningssystem
 • Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter
 • Wilsonformeln
 • Leveransbevakning
 • Uppföljning av leverans och leverantör
 • Varumottagning och kontroll
 • Insatser till förbättrad materialförsörjning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med operativa inköpsfrågor och avrop inom materialförsörjning.

Förkunskaper

Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att det finns en viss erfarenhet av inköpsarbete och leverantörskontakter.

Utbildningsmetod

Operativt inköp är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Utbildningens längd

Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Pris

3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Online pris

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Gothia Logistics AB

Vi levererar kunskap och stöd till processer och verksamheter

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på distans och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992.

Våra webbkurser har två olika format; Premiumkurserna är mer omfattande utbildningar med handledning och skriftliga prov samt Modulkurser som är kortare, har ett enklare slutprov och ger en mer översiktlig kunskap. Vi hjälper gärna till med era val och gör en distansdemonstration av en kurs som är av intresse.

Vi kundanpassar er utbildning

Vi skapar även kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Utbildningar/Ämnesområden:

Allmän logistik:

Svenska

 • Grundläggande logistik
 • Grundläggande produktionsekonomi och logistik

English

 • Basic Logistics
 • Basic Production Economy and Logistics
 • Flow by Lean and Logistics
 • Introduction to Business Economics and Budgeting

Supply Chain Management:

Svenska

 • Försäljningens logistik
 • Grundläggande Supply Chain Management
 • Kundservice och kommunikation
 • Marknadsplanering för tillverkande företag

English

 • Aggregate Supply Chain Planning
 • Basic Demand Planning
 • Basic Supply Service
 • Logistics and Supply Chain

Lean Production:

Svenska

 • 5S – Ordning och reda
 • Bättre arbetsmiljö och ergonomi
 • Grundläggande Lean Production
 • Introduktion till Lean Production
 • Kompetens för flexibel produktion
 • Kvalitet – ständig förbättring
 • Lean för tjänster och service
 • Leanprincipen – behovsstyrd produktion
 • Leanprincipen – kvalitet i varje led
 • Ledarskap för flödeseffektivitet

English

 • 5S – Order and method
 • Basic Lean Production
 • Introduction to Lean Production

TPM och underhållsteknik:

Svenska

 • Driftsuppföljning och problemanalys
 • Felsökningsmetodik av utrustning
 • Grundläggande TPM
 • Operatörsunderhåll

English

 • Basic TPM
 • Operator Maintenance

Produktionsteknik:

Svenska

 • Produktionsteknik 1 – Allmänt
 • Produktionsteknik 2 – Kvalitet
 • Produktionsteknik 3 – Filosofier

Inköp:

Svenska

 • Försörjning av produktionssystem
 • Grundläggande inköpsteknik
 • Inköp och leverantörsplanering
 • Introduktion till inköp
 • Materialförsörjning – leverantörsutveckling
 • Operativt inköp
 • Praktiskt inköpsarbete
 • Strategiskt inköp

English

 • Basic Purchasing
 • International Purchasing
 • Introduction to International Purchasing
 • Operational Purchasing
 • Purchase Planning
 • Purchasing and Supplier Planning
 • Purchasing and Supply
 • Purchasing in Evolution
 • Strategic Purchasing

Produktionslogistik:

Svenska

 • Kalkylering inför beslut
 • Planering och prognosarbete
 • Produktionens logistik
 • Produktionsekonomi
 • Produktionsplanering

English

 • Capacity Management
 • Manufacturing Planning and Control
 • Master Planning in Production

Lager och distribution:

Svenska

 • Distribution och transport
 • Efterfrågestyrd distribution
 • Godshantering och administration
 • Grundläggande lager och distribution
 • Grundläggande produktionsekonomi och lager
 • Introduktion sjötransporter och spedition
 • Introduktion till transporträtt
 • Lagerstyrning
 • Livsmedelssäkerhet inom distribution
 • Logistik och godsmottagning
 • Materialflöden och lager
 • Reklamationshantering av transporter
 • Sjötransport och handel
 • Transport och spedition
 • Transporter och dokumentation
 • Transporter och fraktberäkningar
 • Transportteknik för lastning och säkring

English

 • Distribution and Logistics
 • Introduction to Inventory Management
 • Inventory Management
 • Managed Packaging for Supply Chain
 • Packaging for Distribution and Shipping
 • Physical Supply and Distribution

Arbetsledarskap:

Svenska

 • Arbetsledarskap – medarbetarsamtal
 • Driftsledning för konkurrenskraft
 • Grundläggande ledarskap i företag
 • Ledarskap och arbetsorganisation
 • Utvecklande ledarskap – förändringsledning

English

 • Managers and Managing

Skräddarsydd utbildning:

Vi skapar kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Transporter för hållbarhet

Gothia Logistics AB

Transporter för hållbarhet Att minska transportsektorns klimatpåverkan Transporter behövs för att flytta varor och människor…
550 SEK

Distans, Rikstäckande
Jämför

Intermodala containertransporter

Gothia Logistics AB

Intermodala containertransporter En transportkedja av enhetslaster med kvalificerad koordinering Transportnäringen förändras av den ökade globaliseringen…
3740 SEK

Distans, Rikstäckande
Jämför

Grundläggande logistik

Gothia Logistics AB

Grundläggande logistik De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling. Den här…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och logistik

Gothia Logistics AB

Organisera resurser och kompetens Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Logistics

Gothia Logistics AB

Coordinated control of the flows of materials The central concepts of logistics and economics are…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistics and Supply Chain

Gothia Logistics AB

Managing demand and product flows in a supply chain network The internationalization of the world…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Production Economy and Logistics

Gothia Logistics AB

Basic Production Economy and Logistics This course gives you, who work with production, a broad…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Flow by Lean and Logistics

Gothia Logistics AB

Flow by Lean and Logistics Concepts from Lean Production together with logistic methods can be…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Business Economics and Budgeting

Gothia Logistics AB

Introduction to Business Economics and Budgeting Business economics is concerned with the use of company…
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försäljningens logistik

Gothia Logistics AB

Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser Försäljning och sättet att sälja till…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande Supply Chain Management

Gothia Logistics AB

Samordnad styrning av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kundservice och kommunikation

Gothia Logistics AB

Att skapa mervärden för kunden I begreppet kundservice finns ett flertal aktiviteter som sker i…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Marknadsplanering för tillverkande företag

Gothia Logistics AB

Att planera för att tillfredsställa kundernas behov Företagande handlar i hög grad om att organisera…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Aggregate Supply Chain Planning

Gothia Logistics AB

Coordinated control of making supply meeting demand Global manufacturing has increased the complexity of companies…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Demand Planning

Gothia Logistics AB

To project aggregate demand for production planning In demand planning estimates of customer requirements and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Supply Service

Gothia Logistics AB

Meeting the customer’s needs To a large extent, running a business involves organizing resources and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

5S - Ordning och reda

Gothia Logistics AB

Skapa ordning och reda på arbetsplatsen För att lyckas med genomförandet av ständiga förbättringar är…
5 timmar
E-Learning
fr. 1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Bättre arbetsmiljö och ergonomi

Gothia Logistics AB

Bra arbetsmiljö ger hög produktivitet Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna för en effektiv…
10 timmar
E-Learning
fr. 2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande Lean Production

Gothia Logistics AB

Gör mer med mindre resurser Begreppet Lean Production innebär att man enbart utför aktiviteter som…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till Lean Production

Gothia Logistics AB

Minimera slöserier och öka konkurrenskraften Syftet med Lean Production är att minimera slöseri av resurser…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kompetens för flexibel produktion

Gothia Logistics AB

Strävan efter att göra produktionen följsam gentemot förändringar på marknaden Ständiga förändringar på marknader och…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kvalitet - ständig förbättring

Gothia Logistics AB

Att erhålla nöjda kunder och effektiv verksamhet Varför är kvalitet viktigt? Det moderna samhället är…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Lean för tjänster och service

Gothia Logistics AB

Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt Något alla produkter har gemensamt, oavsett om de…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Leanprincipen - behovsstyrd produktion

Gothia Logistics AB

Att skapa värde i takt med kundens efterfrågan En av de bärande pelarna inom Lean…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Leanprincipen - kvalitet i varje led

Gothia Logistics AB

Visioner inom kvalitet ger ett företag både riktning och energi Kvalitetsbrister uppstår då en vara…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Ledarskap för flödeseffektivitet

Gothia Logistics AB

Organisera för ständiga förbättringar i samspel med kunder och medarbetare Organisationer består av människor i…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

5S - Order and method

Gothia Logistics AB

Organize your workplace The 5S method can be a part in removing unnecessary and expensive…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Lean Production

Gothia Logistics AB

Do more with fewer resources Lean Production means to only perform activities that add value…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Lean Production

Gothia Logistics AB

Minimize waste and increase competitiveness The philosophy behind Lean production is to minimize waste of…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Driftsuppföljning och problemanalys

Gothia Logistics AB

Det som inte mäts kan inte styras och utan styrning kan det inte heller förbättras…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Felsökningsmetodik av utrustning

Gothia Logistics AB

När avvikelser uppstår i en verksamhet Ofta störs industriella processer av olika typer av variationer.…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande TPM

Gothia Logistics AB

Engagera medarbetare och höj utrustningseffektiviteten Total Productive Maintenance (TPM) eller Totalt produktivt underhåll är ett…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operatörsunderhåll

Gothia Logistics AB

Att förhindra fel, förebygga störningar och åtgärda dem i ett tidigt skede TPM-konceptet bygger på…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic TPM

Gothia Logistics AB

Engage employees and increase equipment efficiency Total Productive Maintenance (TPM) is an approach that focuses…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operator Maintenance

Gothia Logistics AB

To prevent errors and disruptions, and address them in the early stages The TPM concept…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 1 - Allmänt

Gothia Logistics AB

Begrepp och samband för effektiv produktionsteknik Ämnet produktionsteknik omfattar en mängd olika arbetsuppgifter som förekommer…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 2 - Kvalitet

Gothia Logistics AB

Samband mellan investeringar, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor Det gäller att hushålla med resurserna och att använda…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsteknik 3 - Filosofier

Gothia Logistics AB

Lean Production och kvalitetsarbete med Six Sigma Effektiviseringar och rationaliseringar inom industrin är idag ett…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försörjning av produktionssystem

Gothia Logistics AB

Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och rollen som…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande inköpsteknik

Gothia Logistics AB

Beräkningar och avtal Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare blir allt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inköp och leverantörsplanering

Gothia Logistics AB

Inköpsstrategi; metoder och verktyg Kontakten med sina leverantörer och kunder är en avgörande faktor för…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till inköp

Gothia Logistics AB

Aktiviteter för inköp och avrop mot behov Inköp innebär alla de aktiviteter som ingår i…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Gothia Logistics AB

Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer Att övergå från att vid materialförsörjning agera enligt principen ”för…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Praktiskt inköpsarbete

Gothia Logistics AB

En viktig del för företagets konkurrenskraft Rollen som inköpare blir allt mer viktig för företagets…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp

Gothia Logistics AB

Utformning av interna och externa policyer Strategiskt inköp är vanligen den högsta ansvarsnivån inom ett…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Purchasing

Gothia Logistics AB

Establishing the flow of materials into the company Basic Purchasing is a course for those…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

International Purchasing

Gothia Logistics AB

How to purchase in a one-world market The demand for purchasing and negotiating skills is…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to International Purchasing

Gothia Logistics AB

Purchasing on a global market The demand for purchasing skills is growing steadily since the…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operational Purchasing

Gothia Logistics AB

Purchasing of goods and services in a cost effective way The everyday call-off and material…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchase Planning

Gothia Logistics AB

To participate in company forecasting and planning The demand for purchasing and negotiating skills is…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supplier Planning

Gothia Logistics AB

The daily work of purchasing Why is the roll of the purchasing function becoming increasingly…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supply

Gothia Logistics AB

An important part of a company The role of the purchaser is more and more…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing in Evolution

Gothia Logistics AB

To operate in a one-world market Almost all businesses have to learn to operate in…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategic Purchasing

Gothia Logistics AB

Design of internal and external policies Strategic purchasing is usually at the highest level of…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kalkylering inför beslut

Gothia Logistics AB

Att med kalkyler i ett beslutsunderlag förbättra beslut Beslut är att ta ställning till information.…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Planering och prognosarbete

Gothia Logistics AB

Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier Planeringen för ett företag påverkas av tillgänglig…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionens logistik

Gothia Logistics AB

Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl i det…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsekonomi

Gothia Logistics AB

Att styra resurserna till störst nytta för kunden Ekonomi är en vetenskap och använder sig…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsplanering

Gothia Logistics AB

Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns i ett…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Capacity Management

Gothia Logistics AB

Capacity management is concerned with supplying the necessary resources A production system consists of inputs,…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Manufacturing Planning and Control

Gothia Logistics AB

Planning for and controlling the resources To get the most value out of our resources…
35 timmar
E-Learning
6000 SEK

Rikstäckande
Jämför

Master Planning in Production

Gothia Logistics AB

Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources used in…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution och transport

Gothia Logistics AB

Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar om flödet från producent…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Efterfrågestyrd distribution

Gothia Logistics AB

Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan Ordet distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Godshantering och administration

Gothia Logistics AB

Minimera kostnader och maximera kundservice Liksom inom övriga delar i ett distributionssystem är målsättningen för…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande lager och distribution

Gothia Logistics AB

Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och lager

Gothia Logistics AB

Värdeskapande logistiktjänster inom lagerhantering Den här kursen ger dig som arbetar inom lagerhantering och distribution…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion sjötransporter och spedition

Gothia Logistics AB

Integrerade transporter med sjöfart och enhetslastteknik Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen, utvecklingen inom IT samt…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till transporträtt

Gothia Logistics AB

Internationella regelverk för global transport av gods Den logistiska kedjan av transporter från producent till…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Lagerstyrning

Gothia Logistics AB

Skapa förutsättningar för god lönsamhet Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet med fokus på lagring…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Livsmedelssäkerhet inom distribution

Gothia Logistics AB

Hantering av livsmedel vid rätt temperatur Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialflöden och lager

Gothia Logistics AB

Hantering av godsflöden I ett tillverkande företag lever man på materialflödet; materialflödet är företagets livsnerv.…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistik och godsmottagning

Gothia Logistics AB

Koordinerad styrning av materialflöden Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde som hanteras. På ett…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Reklamationshantering av transporter

Gothia Logistics AB

Att hantera kundreklamationer på ett sakligt sätt En stor del av logistiksystemet i ett företag…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Sjötransport och handel

Gothia Logistics AB

Att skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt Några av de problem man ofta…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transport och spedition

Gothia Logistics AB

Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster. Transporten har en viktig…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter och dokumentation

Gothia Logistics AB

Administration kring transporter Transportföretag påverkas av omvärldens utveckling. Alla transporter har idag en avgörande betydelse…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transporter och fraktberäkningar

Gothia Logistics AB

Att välja rätt leveranssätt och få ett bättre pris. Varje transportform kännetecknas av olika kostnader.…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Transportteknik för lastning och säkring

Gothia Logistics AB

God leveranskvalitet kräver tillförlitliga transporter Det är av stor betydelse att godstransporter kan utföras på…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution and Logistics

Gothia Logistics AB

The logistic chain of transportation from producer to consumer Distribution pertains to the flow from…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to Inventory Management

Gothia Logistics AB

Inventories decouple supply and demand The overall objective of an inventory is to ensure that…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inventory Management

Gothia Logistics AB

Planning and controlling inventory effectively Inventories are materials and supplies carried on hand either for…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Managed Packaging for Supply Chain

Gothia Logistics AB

To stand up to impacts along the supply chain There has been a growing interest…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Packaging for Distribution and Shipping

Gothia Logistics AB

Understanding how packaging systems and logistics systems interact Packaging logistics is defined as an approach…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Physical Supply and Distribution

Gothia Logistics AB

Moving goods in the distribution chain Physical supply and distribution includes all the activities involved…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Arbetsledarskap - medarbetarsamtal

Gothia Logistics AB

En planerad avstämning mellan chef och medarbetare I alla organisationer finns en mer eller mindre…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Driftsledning för konkurrenskraft

Gothia Logistics AB

Möjligheter att skapa konkurrensfördelar För den som arbetar med logistik gäller det att kunna se…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande ledarskap i företag

Gothia Logistics AB

System och rutiner för att sköta verksamheten Ledarskap är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Ledarskap och arbetsorganisation

Gothia Logistics AB

Samordna resurser och arbetsprestationer Ansvar, befogenheter och medstyrande flyttas allt längre ut i organisationen och…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Utvecklande ledarskap - förändringsledning

Gothia Logistics AB

Att ta med sig alla från ett nuläge till ett nytt läge Att arbeta med…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Managers and Managing

Gothia Logistics AB

Methods for achieving organizational goals Organizations provide goods or services to their customers or clients…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Skräddarsydd utbildning

Gothia Logistics AB

Vi kundanpassar er utbildning Vi skapar kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av…
E-Learning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Gothia Logistics AB
 • Repslagaregatan 19
 • 602 25 Norrköping

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här kursen har inga omdömen ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Gothia Logistics AB hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig