Inköp & Logistik

Här hittar du utbildningar inom inköp & logistik från Sverige bästa utbildningsföretag. Jämför pris och utbildning. Arbetar du…... Läs vidare

Filtrera din sökning:

Pris:

Längd:

Typ:

Visar 1-50 av 74 träffar

1 2
Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Transporter för hållbarhet

Gothia Logistics AB

Transporter för hållbarhet Att minska transportsektorns klimatpåverkan Transporter behövs för att flytta varor och människor…
550 SEK

Distans
Rikstäckande
Jämför

Intermodala containertransporter

Gothia Logistics AB

Intermodala containertransporter En transportkedja av enhetslaster med kvalificerad koordinering Transportnäringen förändras av den ökade globaliseringen…
3740 SEK

Distans
Rikstäckande
Jämför

Lagerstyrning

FA-Kurs

Lagerstyrning 2 dagar För att  vara  framgångsrika  på  marknaden  måste  tillverkande  och distribuerande  företag  åstadkomma …
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Internationell transportlogistik

FA-Kurs

Internationell transportlogistik 1 dag intensiv alt. 2 dagar grundläggande Denna kurs utgår från en helhetssyn…
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Inköpsförhandling

FA-Kurs

Inköpsförhandling 2 dagar Kravet på förhandlingskompetens vid inköp av varor och tjänster ökar i snabb…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Effektiv logistikplanering

FA-Kurs

Effektiv logistikplanering 2 dagar Utbildningen ger dig fördjupande kunskaper inom logistik. Fokus under kusen ligger…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Konstruktion och tillverkning med plast

STF Ingenjörsutbildning

Konstruktion och tillverkning med plast Plaster är ett vanligt material för konstruktörer och produktutvecklare i…
3 dagar
Öppen utbildning
21 800 SEK

Göteborg
Jämför

Produktionsledning

Berghs School of Communication

Produktionsledning Gillar du att arbetsleda människor eller har du kanske redan fått prova på vad…
Kurser
25 000 SEK

Stockholms län
Stockholm
Jämför

Grundläggande logistik

Gothia Logistics AB

Grundläggande logistik De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling. Den här…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och logistik

Gothia Logistics AB

Organisera resurser och kompetens Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Logistics

Gothia Logistics AB

Coordinated control of the flows of materials The central concepts of logistics and economics are…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistics and Supply Chain

Gothia Logistics AB

Managing demand and product flows in a supply chain network The internationalization of the world…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Production Economy and Logistics

Gothia Logistics AB

Basic Production Economy and Logistics This course gives you, who work with production, a broad…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Flow by Lean and Logistics

Gothia Logistics AB

Flow by Lean and Logistics Concepts from Lean Production together with logistic methods can be…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försäljningens logistik

Gothia Logistics AB

Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser Försäljning och sättet att sälja till…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Aggregate Supply Chain Planning

Gothia Logistics AB

Coordinated control of making supply meeting demand Global manufacturing has increased the complexity of companies…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Demand Planning

Gothia Logistics AB

To project aggregate demand for production planning In demand planning estimates of customer requirements and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Supply Service

Gothia Logistics AB

Meeting the customer’s needs To a large extent, running a business involves organizing resources and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försörjning av produktionssystem

Gothia Logistics AB

Inköpsfunktionens förändrade och utökade roll Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och rollen som…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande inköpsteknik

Gothia Logistics AB

Beräkningar och avtal Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare blir allt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inköp och leverantörsplanering

Gothia Logistics AB

Inköpsstrategi; metoder och verktyg Kontakten med sina leverantörer och kunder är en avgörande faktor för…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till inköp

Gothia Logistics AB

Aktiviteter för inköp och avrop mot behov Inköp innebär alla de aktiviteter som ingår i…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Gothia Logistics AB

Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer Att övergå från att vid materialförsörjning agera enligt principen ”för…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operativt inköp

Gothia Logistics AB

Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt Operativt inköp arbetar med de…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Praktiskt inköpsarbete

Gothia Logistics AB

En viktig del för företagets konkurrenskraft Rollen som inköpare blir allt mer viktig för företagets…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp

Gothia Logistics AB

Utformning av interna och externa policyer Strategiskt inköp är vanligen den högsta ansvarsnivån inom ett…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Purchasing

Gothia Logistics AB

Establishing the flow of materials into the company Basic Purchasing is a course for those…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

International Purchasing

Gothia Logistics AB

How to purchase in a one-world market The demand for purchasing and negotiating skills is…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to International Purchasing

Gothia Logistics AB

Purchasing on a global market The demand for purchasing skills is growing steadily since the…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operational Purchasing

Gothia Logistics AB

Purchasing of goods and services in a cost effective way The everyday call-off and material…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchase Planning

Gothia Logistics AB

To participate in company forecasting and planning The demand for purchasing and negotiating skills is…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supplier Planning

Gothia Logistics AB

The daily work of purchasing Why is the roll of the purchasing function becoming increasingly…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supply

Gothia Logistics AB

An important part of a company The role of the purchaser is more and more…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing in Evolution

Gothia Logistics AB

To operate in a one-world market Almost all businesses have to learn to operate in…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategic Purchasing

Gothia Logistics AB

Design of internal and external policies Strategic purchasing is usually at the highest level of…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kalkylering inför beslut

Gothia Logistics AB

Att med kalkyler i ett beslutsunderlag förbättra beslut Beslut är att ta ställning till information.…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Planering och prognosarbete

Gothia Logistics AB

Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier Planeringen för ett företag påverkas av tillgänglig…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionens logistik

Gothia Logistics AB

Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl i det…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsekonomi

Gothia Logistics AB

Att styra resurserna till störst nytta för kunden Ekonomi är en vetenskap och använder sig…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsplanering

Gothia Logistics AB

Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns i ett…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Capacity Management

Gothia Logistics AB

Capacity management is concerned with supplying the necessary resources A production system consists of inputs,…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Manufacturing Planning and Control

Gothia Logistics AB

Planning for and controlling the resources To get the most value out of our resources…
35 timmar
E-Learning
6000 SEK

Rikstäckande
Jämför

Master Planning in Production

Gothia Logistics AB

Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources used in…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Distribution och transport

Gothia Logistics AB

Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar om flödet från producent…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Efterfrågestyrd distribution

Gothia Logistics AB

Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan Ordet distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Godshantering och administration

Gothia Logistics AB

Minimera kostnader och maximera kundservice Liksom inom övriga delar i ett distributionssystem är målsättningen för…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande lager och distribution

Gothia Logistics AB

Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande produktionsekonomi och lager

Gothia Logistics AB

Värdeskapande logistiktjänster inom lagerhantering Den här kursen ger dig som arbetar inom lagerhantering och distribution…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion sjötransporter och spedition

Gothia Logistics AB

Integrerade transporter med sjöfart och enhetslastteknik Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen, utvecklingen inom IT samt…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till transporträtt

Gothia Logistics AB

Internationella regelverk för global transport av gods Den logistiska kedjan av transporter från producent till…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Visar 1-50 av 74 träffar

1 2

Inköp & Logistik

Här hittar du utbildningar inom inköp & logistik från Sverige bästa utbildningsföretag. Jämför pris och utbildning. Arbetar du med distribution, inköp eller logistik och vill utveckla dina yrkesfärdigheter? Här finns kurser både för dig som är ny i branschen och för dig som har mer erfarenhet.

Kurser i inköp och logistik

Yrkesområdet inköp och logistik är något som blivit allt populärare. Det är relevant för chefer och ledare att effektivisera produktionen och försäljningen för att optimera resultaten. Att ta del av kompetensutveckling i ämnet kan bredda kompetensen hos din personal och göra dem effektivare och skickligare.

Att skaffa en bred kompetens inom inköp och logistik kan även vara till stor hjälp om du skulle behöva omorganisera eller förstärka vissa grupper. Att ha en personalstyrka med bred kompetens gör att förändringar blir smidigare. Är ditt företag på väg att genomgå en större förändring? Då kan det vara en god idé att läsa en kurs i kommunikation & förhandling. Att ta del av en utbildning inom logistik eller inköp är en investering för dig och din organisation.

Du kan läsa en logistik- och inköpsutbildning i stora delar av landet och du väljer själv kursens längd och fokusområden. Ni kan även studera på distans och på så sätt få ett flexibel kursupplägg där ni själva bestämmer tid, omfång och geografisk plats för era studier. Bestäm vad ni vill uppnå efter avslutad utbildning för att kunna välja den kurs som passar er bäst.

LEAN supply chain

Många av kurserna i kategorin inköp & logistik handlar om effektivisering och produktivitet på arbetsplatsen. Lean supply chain handlar om hur inköp, logistik och produktion samverkar – lär dig om hur lean-teorierna kan förbättra ditt arbete genom några enkla redskap. Det kan också vara en bra idé att låta fler avdelningar fördjupa sina kompetenser i området och få en djupare förståelse för vikten av arbetet. Att integrera avdelningarna med varandra och få en smidigare arbetsprocess och ett mer produktivt arbete.

Exempel på kursinnehåll inom logistik

Också andra inslag som marknadsföring, kommunikation och logistiska samband kan ingå i ditt kursschema. Kolla på varje utbildning för att se exakt vad de innehåller. Se vilka områden du tycker är viktiga och vad du och dina anställda vill lägga störst fokus på. Valmöjligheterna är många och det är viktigt att ni hittar en kurs som uppfyller era förväntningar så bra som möjligt.

Exempel på kursinnehåll inom inköp

Andra vanliga inslag är affärsmannaskap, etik och olika verktyg och metoder för prissättning. Det finns även kurser som kombinerar inköp och logistik och det finns möjlighet att sätta ihop egna kurskombinationer för att skapa en skräddarsydd utbildning för ert företag eller avdelning. Det är viktigt att ni hittar ett kursupplägg som möter era förväntningar och krav. Sök och jämför utbildningar på studier.se och anmäl er till en kurs eller utbildning redan idag.

Är du intresserad av hållbarhet och miljöfrågor? Testa en kurs inom hållbar upphandling, lär dig om miljöklassificering och vad inköp- och logistikbranschen kan göra för klimatet. Det kan vara ett bra komplement att ta del av en kompetenshöjande kurs inom miljö & natur.

Jämför utbildningar