Inköp | studier.se

Inköp

Filtrera din sökning:

Pris:

Längd:

Typ:

Visar 1-32 av 32 träffar

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Gothia Logistics AB

Inköp - Att arbeta proaktivt för hållbara inköp Den externa affärsmiljön där ett företag konkurrerar…
30 timmar
E-Learning
5 300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Logistics and Supply Chain

Gothia Logistics AB

Managing demand and product flows in a supply chain network The internationalization of the world…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Försäljningens logistik

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att möta kundens behov med effektiv logistik och leveranser Försäljning och sättet…
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Marknadsplanering för tillverkande företag

Gothia Logistics AB

Supply Chain Management - Att planera för att tillfredsställa kundernas behov Företagande handlar i hög grad…
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Aggregate Supply Chain Planning

Gothia Logistics AB

Coordinated control of making supply meeting demand Global manufacturing has increased the complexity of companies…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Demand Planning

Gothia Logistics AB

To project aggregate demand for production planning In demand planning estimates of customer requirements and…
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Grundläggande inköpsteknik

Gothia Logistics AB

Inköp - Beräkningar och avtal Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Inköp och leverantörsplanering

Gothia Logistics AB

Inköp - Inköpsstrategi; metoder och verktyg Kontakten med sina leverantörer och kunder är en avgörande…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduktion till inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Aktiviteter för inköp och avrop mot behov Inköp innebär alla de aktiviteter som…
5 timmar
E-Learning
1550 SEK

Rikstäckande
Jämför

Materialförsörjning - leverantörsutveckling

Gothia Logistics AB

Inköp - Att ingå i framgångsrika leverantörsrelationer Att övergå från att vid materialförsörjning agera enligt…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operativt inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt Operativt inköp arbetar…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Praktiskt inköpsarbete

Gothia Logistics AB

Inköp - En viktig del för företagets konkurrenskraft Rollen som inköpare blir allt mer viktig…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategiskt inköp

Gothia Logistics AB

Inköp - Utformning av interna och externa policyer Strategiskt inköp är vanligen den högsta ansvarsnivån…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Basic Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Establishing the flow of materials into the company Basic Purchasing is a course…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

International Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - How to purchase in a one-world market The demand for purchasing and negotiating…
30 timmar
E-Learning
5300 SEK

Rikstäckande
Jämför

Introduction to International Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Purchasing on a global market The demand for purchasing skills is growing steadily…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Operational Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Purchasing of goods and services in a cost effective way The everyday call-off…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchase Planning

Gothia Logistics AB

Inköp - To participate in company forecasting and planning The demand for purchasing and negotiating…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing and Supplier Planning

Gothia Logistics AB

Inköp - The daily work of purchasing Why is the roll of the purchasing function…
15 timmar
E-Learning
3050 SEK

Rikstäckande
Jämför

Purchasing in Evolution

Gothia Logistics AB

Inköp - To operate in a one-world market Almost all businesses have to learn to…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Strategic Purchasing

Gothia Logistics AB

Inköp - Design of internal and external policies Strategic purchasing is usually at the highest…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Kalkylering inför beslut

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att med kalkyler i ett beslutsunderlag förbättra beslut Beslut är att ta ställning…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Planering och prognosarbete

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier Planeringen för ett företag påverkas…
10 timmar
E-Learning
2350 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsekonomi

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Att styra resurserna till störst nytta för kunden Ekonomi är en vetenskap och…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Produktionsplanering

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Capacity Management

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Capacity management is concerned with supplying the necessary resources A production system consists…
20 timmar
E-Learning
3890 SEK

Rikstäckande
Jämför

Manufacturing Planning and Control

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Planning for and controlling the resources To get the most value out of…
35 timmar
E-Learning
6000 SEK

Rikstäckande
Jämför

Master Planning in Production

Gothia Logistics AB

Produktionslogistik - Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Efterfrågestyrd distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan Ordet distribution syftar till aktiviteten…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Physical Supply and Distribution

Gothia Logistics AB

Lager och distribution - Moving goods in the distribution chain Physical supply and distribution includes…
25 timmar
E-Learning
4590 SEK

Rikstäckande
Jämför

Excel för inköpare

Nordic Supply Chain Advice

Excel för inköpare Arbetar du med inköp och supply chain management? Då kan du läsa…
1-2 dagar
Kurser
9900 SEK

Distans
Stockholm
Växjö
Malmö
Göteborg
Sundsvall
Jämför </