Diplomerad Coachutbildning | studier.se
Sök ny kurs

Diplomerad Coachutbildning

Akademi Coachstjärnan

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Coaching, Coaching

Utbildningstyp: Öppen utbildning

Ort: Distans, Stockholm, Göteborg

Längd: 10 dagar

Start: Löpande

Takt: Heldagar

Pris: 28 500 SEK

Betyg: 0/5 Baserat på 0 recensioner

Lämna ett omdöme!

Skicka en intresseanmälan genom att fylla i formuläret direkt här på sidan för att boka eller ställa frågor direkt till utbildaren! 

Utbilda dig till professionell diplomerad coach!

Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Diplomutbildningen är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation. Utbildningens innehåll utgör den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF. Vår coachutbildning motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF (International Coach Federation). Utbildningsstarter sker löpande så kontakta oss så får du möjlighet att starta när det passar dig.

Utbildningens upplägg

Utbildningsdagarna förläggs till 5 utbildningstillfällen à 2 dagar. Nu även möjlighet att genomföra utbildningen på distans genom Zoom. Utbildningen är indelad i 5 kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du kunskap om och möjlighet att praktisera de 11 professionella kärnkompetenserna.

 • Coachingens fundament
 • Coachingrelationen / Den personliga coachrollen
 • Coaching ”Live” – Effektiv samtalsträning
 • Lärande, resultat och utveckling
 • Livsbalansen

Intensivutbildning

Coachutbildningen ges också som intensivutbildning 5 + 3 dagar, en intensivvecka plus ett veckoslut.

 • Lektioner på dagtid, eventuella egna grupparbeten på kvällstid.
 • Teleklasser, 3 gånger i perioden mellan kurstillfällena.
 • Hemuppgifter med studieanvisningar, övningsklienter.
 • En trivselkväll med aktivitet ingår i kursavgiften.
 • I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika. Övrig kost samt eventuell logi står du själv för.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar/genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Grow-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter. Coachingförebilder är de internationellt kända coacherna: John Whitmore, Timothy Gallway och Thomas J. Leonard.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa och vilja är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.

Utbildningens mål

Denna coachutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov samt 100 egna coachingtimmar kan du som önskar gå vidare mot internationell certifiering.

En coach hjälper individer/grupper att:

 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Framtidsfokusera och lösa problem.
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner.
 • En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Ur innehållet

 • Coachingens historik och teoretiska referensramar
 • ICF:etiska riktlinjer; coachens etik och professionalitet
 • Värderingar, attityder och viljans betydelse
 • Empatibegreppet
 • Aktivt lyssnande
 • Effektfullt frågande
 • Samtalsanalys och samtalets olika faser
 • Lösningsfokuserad coaching
 • The Inner game of coaching
 • ”Building your coaching Practice” – En heldag med coaching kring att starta / utveckla din coachingverksamhet och olika marknadsföringsstrategier
 • Coaching i näringslivet
 • Gruppcoaching
 • Certifieringsträning
 • Coachträning med lärarledd feedback.

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Akademi Coachstjärnan

Skicka en intresseanmälan genom att fylla i formuläret direkt här på sidan för att boka eller ställa frågor direkt till utbildaren! 

Välkommen till Akademi Coachstjärna!

Hos oss står du som kursdeltagare i fokus och vårt mål är alltid att utbilda Sveriges bästa coacher. Akademi Coachstjärnan AB är ett av Sveriges marknadsledande företag inom coachutbildningar för alla yrkesgrupper. Vi erbjuder mycket prisvärda ICF-ackrediterade/kvalitetssäkrade coachutbildningar med möjlighet till vidare certifiering på olika nivåer inom den världsledande branschorganisationen ICF International Coach Federation.

ICF certifiering

Genom att certifiera dig hos ICF får du den mest efterfrågade kompetensen man kan ha som coach. Sedan 2006 har vi utbildat över 1 000 Diplomerade Coacher varav en stor del redan blivit certifierade på ACC-nivå inom ICF. Akademi Coachstjärnan AB tillhandahåller även personlig coachning för chefer/privatpersoner, skräddarsydda coachprogram för företag och påbyggnadsutbildningar för coacher, samtliga ackrediterade av ICF. Vi har även ett aktivt nätverk för coacher som har utbildat sig hos oss – LET’S COACH.

Vi är Akademi Coachstjärnan

Företaget startades 2003 av Margareta Sundin och har i dagsläget utbildat över 1 000 Diplomerade Coacher varav en stor del redan blivit certifierade på ACC-nivå inom ICF.

Margareta Sundins erfarenheter inom arbetslivet har resulterat i ett hälsofrämjande och kvalitetstänkande synsätt. Den röda tråden i Akademi Coachstjärnans verksamhet handlar om att inspirera och motivera andra till ökat lärande och personlig utveckling. LUGI-modellen står för Lärande Utveckling Glädje Inspiration.

Margareta Sundin är kursansvarig och lärare på utbildningarna tillsammans med andra lärare. Margareta Sundin har varit mycket aktiv inom den världsledande branschorganisationen för coacher International Coach Federation bl a som s k ”Chapter Host” i Stockholm, dvs en av ledarna i International Coach Federation ICF. Margareta är även verksam som International Assessor när det gäller certifieringar inom ICF. Margareta har utbildat sig inom flertalet Coachskolor, bl a Coach University London och innehar flera certifieringar:

 • PCC- Certifierad Coach ICF
 • ICC – Certifierad Coach International Coaching Community
 • Certifierad Business Coach ICC
 • Certifierad Reteaming Coach hos Ben Furman
 • Coach U Graduated vid Coach University London
 • Certifierad Meta-coach

Vår vision

Vår vision är att tillhandahålla marknadens mest kvalitativa och prisvärda coachutbildningar och företagsanpassade coachprogram. Vi är verksamma i Stockholm och Göteborg.

Yrkesutbildningarna till Diplomerad Coach med möjlighet till internationell certifiering på flera nivåer: ACC och PCC utgör en stor del av kärnverksamheten.

Genom ökat välbefinnande, bättre prestationsförmåga och ökad kreativitet bidrar individen till lönsammare verksamhet.

Kontakt

Använd intresseformuläret för att komma i direkt kontakt med Akademi Coachstjärnan.

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Akademi Coachstjärnan
 • Hälsingegatan 49
 • 113 31 Stockholm

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här kursen har inga omdömen ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Akademi Coachstjärnan hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig