HUCAMA – arbetspsykologisk testning på dina villkor

Publicerad 6 januari 2017

Att använda sig av arbetspsykologiska tester har de senaste åren blivit allt mer intressant för arbetsgivare, som ett sätt att hitta den rätta medarbetaren utan för mycket huvudbry.

Arbetspsykologiska tester

Efter att ha ansetts vara opålitliga och daterade, har arbetspsykologiska tester fått ett rejält uppsving de senaste åren. Allt färre kritiker gör sig hörda, förmodligen eftersom testerna fått allt mer forskning bakom sig.

Den ökande populariteten kan också bero på att antalet kvalificerade arbetssökande har ökat, liksom det faktum att det sällan är brist på kompetens som ställer till det i rekryteringsprocessen. Att orka sålla bland många hundra ansökningar är påfrestande, och vanligtvis är det personlighetsmässiga skäl som gör att man inte trivs på en arbetsplats, eller som gör att arbetsplatsen inte trivs med dig. Testerna blir alltså ett konkret sätt att förebygga dyr felrekrytering och göra hela processen effektivare.

Ekonomiskt effektiv rekrytering

För arbetsgivare finns det stora summor att spara på felrekrytering, och för den arbetssökande skapar det otrygghet och osäkerhet att hamna i en anställning som inte passar till hundra procent.

Idag använder runt 61 % av europeiska företag någon form av tester vid rekrytering – och i Sverige är andelen ännu lite högre. De som inte använder testerna, angav vid undersökningen bland annat att det var för komplicerat att utföra dem.

– Jag tror att det finns ett behov av att öka säkerheten vid rekrytering. En felrekrytering är kostsamt för ett företag, och därför vill man göra vad man kan för att komplettera traditionella instrument, som intervju, säger Eva Bergvall, chefrekryteringskonsult för Göteborgs Stad, till Svenska dagbladet.

Men det går inte att förneka att det behövs utbildning för att kunna hantera de arbetspsykologiska testerna på bästa sätt, vare sig det är en HR-ansvarig eller ledarutvecklare.

Reflector Big Five Personality – personlighetstest

En ung, svensk företagfilial som tror på forskningsbaserade tester och utbildade uttolkare av resultaten ger påtagligt bättre rekrytering, är HUCAMA. Deras certifieringskurs i arbetspsykologisk testning sticker ut på flera sätt. Kursen omfattar tre dagar, och ger dig rätt att använda och tolka det arbetspsykologiska testet Reflector Big Five Personality.

– Vi bjuder också på en gratis uppfräschning av kunskaperna, så man inte tappar det man lärt sig och analyserar testen sämre, berättar Michael Wiander, Country Manager för HUCAMA i Sverige.

Online-tester på dina villkor

HUCAMA har sitt huvudkontor i Köpenhamn, men finns idag i både Tyskland och Sverige. Bland grundarna finns Michele Guarini, expert på psykometri (psykologiska tester) och driven företagsledare med bakgrund som fotbollstränare.

Fördelen med Big Five är att den bygger på gedigen forskning. Testet är onlinebaserat och bygger inte på teorier, utan fakta. Wiander berättar också att HUCAMA:s kunder brukar berömma dem för att testet är enkelt, praktiskt och inte innehåller en massa floskler.

– Vi skiljer oss lite från andra i branschen, eftersom vi är väldigt flexibla. Vi har både öppna kurser och företagsanpassade, men om vi får in två-tre intresseanmälningar från ett företag, får vi nästan alltid till en utbildning. Det måste inte vara tio stycken anmälda från ett och samma företag för att vi ska köra igång! säger Wiander.

Reflector Big Five Personality är en personlighetsanalys som består av 144 frågor och utgår från fem grundläggande dimensioner:

  1. Behov av stabilitet
  2. Extraversion
  3. Öppenhet
  4. Anpassningsbarhet
  5. Plikttrogenhet

Utbildningen vänder sig till den som arbetar med HR eller rekrytering och omfattar tre dagar. Förutom Big Five, blir kursdeltagarna också certifierade i begåvningstestet Connector Ability. Efter kursen får alla deltagare ett certifieringsdiplom och äger sedan rätt att genomföra kandidatåterkopplingar i egen regi.

Skräddarsytt för företag

– Vi kan också skräddarsy testet för att passa ett företag. Vi ber då chefer och medarbetare svara på frågor om vilka egenskaper och beteenden som de uppskattar mest. Det brukar bli tre-fyra stycken, till exempel stresstålighet eller flexibilitet, och sedan bygger testet på hur bra man passar in i företagets egen framgångsprofil, fortsätter Wiander.

Snabb inlärningsförmåga visade sig vara det viktigaste beteendet för ett av nordens största kontaktcenter, GoExcellent, som använder HUCAMA:s tjänster och Big Five i all sin rekrytering. De har använt sig av deras tjänster de senaste fyra åren, och kan idag konstatera att tiden som de måste lägga på utbildning av nyanställda blivit märkbart kortare sedan de implementerade testet. Nyligen blev även GoExcellents rekryteringsprocess ”The Global best practice” inom callcenterbranschen, enligt certifieringsföretaget COPC:s internationella kvalitetsstandards.

– HUCAMAs system och verktyg används såväl i screeningprocesser som i alla följande rekryteringssteg men också i intern ledarutveckling. Vi hanterar stora volymer i vitt skilda geografiska regioner över hela Norden och därför är det extra viktigt att vi kan lita på evidensen i våra verktyg, berättar Per Ödmark, HR Manager Nordic på Go Excellent.

– av Lisa Jagemark,
copywriter