Effektiv och utvecklande chefscoaching

Publicerad 0 augusti 2016

Coaching blir allt vanligare – framför allt gentemot chefer och arbetsledare. Med största sannolikhet beror det på att teknikens effektivitet och resultat talar sitt eget språk.
– Coaching är en kraftfull process där samtalet är ett verktyg för personens eget lärande, berättar Peter Asplind, erfaren coach och engagerad entreprenör.

Ett kraftfullt verktyg som både utmanar och stöttar

Coaching omfattar inte långa timmar av att bara älta i det som varit, som man fördomsfullt kan föreställa sig. Arbetsprocessen bygger på att utgå ifrån nuet och blicka framåt! Faktum är att allt fler organisationer (offentliga liksom privata) allt oftare implementerar coaching som ett effektivt sätt att nå högre produktivitet och bättre resultat för såväl arbetsmiljö som produktivitet Anledningen är såklart att organisationen drar stor nytta av chefer och medarbetare som är trygga i sina respektive roller.

Peter Asplind arbetar som coach och är affärsområdeschef på företaget Radix Kompetens, som erbjuder tjänster inom bland annat coaching och outplacement i Mälardalen, Skåne och Göteborgsområdet. Han har många års erfarenhet av att vara coach, och har sett hur coaching tagit en plats som ett av de mest kraftfulla verktygen för den egna utvecklingen, både på jobbet och privat.

– Varför bestämde du dig för att bli coach?

– Det växte fram i min egen karriär. Jag har alltid haft ett intresse för vara tydlig i kommunikation och märkte att det var otroligt viktigt att som chef kunna ha bra, professionella samtal som snarare utvecklar än tillrättavisar. Att behärska ett professionellt samtal är ett viktigt chefsverktyg. Jag har arbetat med runt 250 chefer. Min åsikt är att coaching är ett uppskattat och kraftfullt verktyg när coachen behärskar sitt skrå och den som skall coachas tar sin egen utveckling på allvar, berättar Peter.

Ett bollplank för utmaningar och motgångar i karriären

Radix Kompetens arbetar med chefscoaching, karriärrådgivning, omställningsarbete och gruppcoaching. Vilken typ av coaching man väljer, beror självklart på vilket resultat man vill åt.

– Vad brukar man vilja prata med sin coach om?

– Det finns några vanliga områden som ofta dyker upp under coaching. Dels kan det vara utvecklingsinriktade områden, som att ta större ansvar, öka kapaciteten, eller att bara få energi att fortsätta vara chef, dels kan det handla om att möta något personalrelaterad dilemma på arbetsplatsen, säger Asplind.

Asplind berättar också att det finns mycket utrymme för konkreta frågor som kan dyka upp under arbetsdagarna. Frågor som de flesta kan känna igen: På vilket sätt vill jag arbeta? Vilken typ av ledare vill jag vara? Hur tar man upp svåra saker med kollegorna? Sådana praktiska frågor blir lättare att besvara när man har tillgång till ett bra bollplank, som kan stötta dig i att konkretisera svaren. En vanlig reaktion efter att ha genomgått coachingprocessen är att uppleva att man kommer starkare ut på andra sidan.

– Det är en målmedveten process som leder till en tydlig handlingsplan, ett kontrakt på hur man vill gå vidare.

Coaching – nu och framåt

Coaching handlar om det som är nu och det som kommer, men inte så mycket om retrospektion och att gräva ner sig i det som redan hänt. En bra coach för personen dit han eller hon vill vara, är empatisk men utan att tycka synd om personen. Nio arbetstimmar fördelat på sex samtal räcker för att ringa in och för deltagarens att uppnå sin målsättning.

Många företag eller organisationer erbjuder även medarbetare och specialister coaching. Det kan gälla högre tjänstemän och arbetsledare, liksom mellanchefer och projektledare.

– Hur vet man att man hittat en riktigt bra coach?

– Man ska alltid fråga efter en coach CV! På Radix Kompetens är vi väldigt noga med att våra konsulter som arbetar med coaching är certifierade och har en stor erfarenhetsbank av olika ledande roller. Det kan också vara bra om coachen har livserfarenhet och har varit med om både framgångar och brytpunkter i sin egen karriär.

Det absolut viktigaste för en bra coach är dock de personliga egenskaperna, att kunna behärska samtalet och ha ett värderingsfritt och genuint intresse för andra människors verklighet.

Utveckling ensam eller i grupp med Radix Kompetens

Man kommer alltid vara en annan person i strålkastarljuset på arbetsplatsen, även om man inte spelar någon annan än den man är. Det handlar om att ha en professionell roll när man är på plats på scen – men för att bli bättre i den rollen, måste man våga vara personlig med sin coach. Att vara som är man är ”utanför scenen”.

– Det gäller att våga ta av sig masken och arbeta med obekväma frågor, säger Asplind.

För att våga släppa in en coach krävs förtroende mellan coachen och deltagaren. Inget som dyker upp under samtalet ska kunna smita ut, varken till arbetsgivaren eller till privatpersoner. En certifierad coach följer vissa etiska riktlinjer, som omfattar allt från personuppgiftslagen till en livslång sekretess.

Samtalen måste inte heller ske en- och en, utan kan också ske i grupp. Att arbeta med coaching av arbetsgrupper kräver coachen har förmågan att underlätta den gruppdynamiska processen i kombination med att ge ett utrymme för alla gruppmedlemmar. Den som inte trivs med eller inte kan slappna av i en situation ensam med coachen, kan ändå ta del av coachingens positiva effekter. Att dessutom möta andra i liknande situationer kan ge ytterligare en dimension till den är metoden – som med största sannolikhet kommer att bli allt vanligare.

– Lisa Jagemark
Copywriter