Ledarskap i tre enkla steg

Publicerad 3 mars 2017

Personer som kommer till Capacitet är ambitiösa. De vill se en förändring i organisationen, men även i sitt ledarskap. I dag vet man att utbildningstillfället hjälper marginellt för att uppnå önskad effekt av en utbildning. Det är en tillfällig injektion och en inspiration som ger dig möjligheten att samla på dig verktyg i din lilla låda. Företaget Capacitet har tagit det steget längre då de kombinerar ledarskapsutbildning med ledarskapscoaching. För att hjälpa dig att gå från ord till handling har vi en trestegsmodell som verkligen ger önskad effekt för deltagaren!

”Bli din medarbetares bästa chef”

Capacitets ambition är att uppfylla resultat uifrån två perspektiv, att varje chef ska bli sin medarbetares bästa chef och varje chef ska bli sin chefs bästa medarbetare. Som chef ska du ha förmågan att utveckla dina medarbetare, vilket är det första perspektivet. Det andra perspektivet syftar till att varje chef ska bli sin chefs bästa medarbetare och innebär att du som chef också ska leverera resultat.

En ledare behöver alltså arbeta med båda perspektiven för att bli medveten om vad som behöver förändras för att leverera resultat. Capacitet arbetar inte med det ena eller det andra, de har ett helhetstänk kring ledarskap. Utbildningen hjälper dig med bestående beteendeutveckling där man arbetar i tre steg: förberedelse, genomförande och uppföljning.

Capacitets utbildningar är för ledare och chefer som befinner sig i karriärens alla skeden. Utbildningen ”Ny som chef” är en bland många populära utbildningar de erbjuder. Den är för dig, precis som namnet säger, är ny som chef. Utbildningen riktar sig även till dig som har erfarenhet av att vara chef. Du kanske har fått ett nytt chefsuppdrag och vill få ny energi i det nya updrag. Det är stora skor du ska fylla och du har krav på dig som ny ledare. Utbildningen ger dig motivation, inspiration och hjälper dig ut i skarpt läge med en proffesional trainer.

Hur man arbetar i tre steg

För att nå de bästa och mest långvariga resultatet arbetar Capacitet utifrån tre steg; förberedelse, genomförande och uppföljning.

Förberedelsen börjar när du anmäler ditt deltagande till utbildningen. Det handlar om att du ska vara uppvärmd på gympan och ha med rätt saker i gympapåsen. Förberedelsearbetet fungerar på samma sätt, du ska vara uppvärmd och redo för utbildningen. Som deltagare ska du inhämta case och material som behandlas under utbildningens tid. Man ska även engagera sin närmsta chef. För att lyckas med din ledarskapsutveckling kommer du tillsammans med en proffesional trainer och din närmsta chef formulera konkreta mål som är centrala under hela utbildningen. Forskning visar nämligen att de som verkligen lyckas att utveckla sitt ledarskap har i 9 av 10 fall en engagerad närmsta chef.

Genomförande är själva utbildningstillfället. Utbildningen utförs i mindre grupper för att kunna fokusera på var och en av deltagarnas utmaningar. Här arbetar man konkret, hands-on och verklighetsnära. Capacitet är specialister på att skapa synergier med ett fokus på beteendeförändring. Deras kompetens ligger i att arbeta utifrån en kombination av kunskap, pedagogik och motivation.

I uppföljningsstadiet görs en återkoppling med den enskilda utbildningsdeltagaren. Tillsammans med en proffesional trainer diskuterar ni din utbildning och din nya arbetsinsats. Ni kommer även ha uppföljande coachingsamtal för att peppa dig och se till att du bibehåller samma motivation och ledaregenskaper som du hade när du lämnade utbildningen. Ambitionen är att du ska nå dina uppsatta mål som sattes vid förberedelsen.

Det här med att uppnå resultat är något Capacitet är otroligt måna om och har idag många nöjda kunder. Där många utbildningar slutar, fortsätter vi!