Teknik i samhällsperspektiv

Visar 1 till 21 av 22

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Artificiell intelligens och hållbar utveckling 4,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2024
Distans
Kostnadsfri

Biogas i det hållbara samhället

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Genus och teknik, 7.5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Miljöpsykologi och beteendedesign, 4 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
Löpande
VT 2024
Distans
Kostnadsfri

Numeriska metoder för akustik och vibrationer, 9 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hållbar utveckling för ingenjörer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Hot- och riskhantering

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Klimatet: vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen

Chalmers tekniska högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Kritiska säkerhetsstudier och teknologi

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Masterprogram i innovation, försvar och säkerhet

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Masteruppsats, försvarssystem

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Praktik 12 hp, försvarssystem

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Praktik 15 hp, försvarssystem

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Systemperspektiv på totalförsvar

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
0 SEK

Teknik för lärare

Örebro universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
0 SEK

Teknik, makt och mänsklighetens framtid

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Vetenskaplig metodik

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Teknik i samhällsperspektiv