Barn och ungdom

Visar 1 till 50 av 88

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att skapa dans för barn och unga

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn, unga och sociala medier

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barn, unga och sociala medier i lärmiljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barndom, barnsyn, barnkultur

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnlitteratur i skolan

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Mälardalens högskola

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Västerås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungas rätt till delaktighet i samhälle, kultur och kulturskola

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Dans och pedagogik

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Flerspråkighet i förskolan

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärare

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Örebro universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Norrköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet

Karlstads universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Karlstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarutbildning

Högskolan Kristianstad

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Kristianstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarutbildning med interkulturell profil

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fritid, lek och relationer i fritidshem

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fritidshemmets pedagogik

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genuspedagogik i lärmiljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet - fritidshem

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

Mälardalens högskola

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Västerås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Norrköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Norrköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Kalmar
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konflikter och konflikthantering i förskola, skola och vuxenutbildning

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konflikthantering i skolan

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Barn och ungdom