Sveriges bästa internat

Publicerad 4 oktober 2021

Lundsbergs skola – en modern internatskola med unika möjligheter!

Att gå på internat är en spännande och rolig erfarenhet för många. Lundsbergs skola erbjuder undervisning för internatelever och dagelever från grundskolans årskurs 9 fram till gymnasieexamen. På skolan går elever från hela Sverige samt från större delen av världen. Lundbergs ligger placerad i en vacker och naturnära miljö som skiljer sig från den traditionella skolvärldens – där bedriver de internatskoleverksamhet med levande traditioner och blicken fäst mot framtiden.

Gymnasiet innehåller de tre programmen för ekonomi, samhälls- och naturvetenskap. Lundsberg har en stark idrottstradition och fantastiska idrottsfaciliteter. Skolans satsning på små undervisningsgrupper och förstklassig IT- teknik gör skolan till ett mycket attraktivt val.

Lundsbergs historia

”En modern internatskola med en 100-årig historia”.

Grundad så tidigt som 1896 började Lundbergs skola sin resa den 30 januari samma år med endast fem elever. Hela skolan var då inhyst på Herrgården som ännu idag består och är numera platsen för en av de sju elevhemmen. Året därpå byggdes en ny skolbyggnad som fick elevhemsnamnet Melltorp. Anmälningarna till internatet ökade i antal och 1898 byggdes det första stora elevhemmet, Forest Hill, med plats för 30 pojkar. År 1906 brann skolbyggnaden för elevhemmet Forest Hill ned, men redan året därpå byggdes ett nytt skolhus som står kvar än idag.

Redan under det sena 1800-talet har friluftslivet varit av stor betydelse och gett de olika elevhemmen den idealiska utgångspunkten för lagsporter. År 1899 inköptes två kapproddningsbåtar in från England. Den första fotbollsplanen stod klar år 1900 – samma år som gymnastiksalen invigdes. Den nuvarande idrottsplanen invigdes 1923 av den dåvarande kronprinsen, Gustaf Adolf, som var delaktig för dess tillkomst.

Idag är skolan och alla tillhörande byggnader moderniserade och anpassade efter nutidens behov, men Lundbergs ursprungliga själ och rötter består och ger skolan dess unika historia och ställning i världen.

Provgå på Lundsberg

Ta chansen att provgå på Lundsberg under några dagar. Vi arrangerar ett antal tillfällen under året för att provgå, När du provgår bor du på något av våra elevhem hos en jämnårig kamrat, följer med till skolan och deltar i undervisningen. Anmälan om provboende sker till Karin Notes Tel: 070-573 02 73 alt. karin.notes@utb.lundsbergsskola.se

Följande datum erbjuds intresserade elever att provgå:

4-6 december

22-24 januari

12-14 februari

Läs mer om utbildningarna på Lundsbergs Skola

www.lundsbergsskola.se