Din sökning: Forskning

Visar 201 till 230 av 230

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Språkdidaktiska forskningsperspektiv

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Tematisk forskningsintroduktion i statsvetenskap

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Teoretiska begrepp och konkret forskning

Malmö universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Malmö
0 SEK

Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Utbildningsvetenskap som forskningsfält

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
0 SEK

Utvecklingsstudier: Vetenskapsteori och forskningsmetod - en introduktion

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Lund
0 SEK

Vetenskap och forskningsdesign

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2025
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapliga teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning (inkl. VFU)

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskaplighet och forskningsetik

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och forskningsetik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och forskningsetik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
0 SEK

Vetenskapsteori och forskningsmetodik för ämneslärare - inriktning gymnasieskolan

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
HT 2025
Solna
0 SEK

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare 4-6

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, grundlärare F-3

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare F-3

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri