Din sökning: Forskning

Visar 101 till 150 av 230

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Forskningspraktik i biologi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Forskningspraktik i biologi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Forskningspraktik i naturvård

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Forskningspraktik i organisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i organisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt, inriktning fritidshem

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Forskningsprocess och vetenskapligt förhållningssätt, inriktning fritidshem/VI-profil

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Forskningsteori och undersökningsmetoder

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Forskningstrender i toxikologi

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Forskningsutmaningar i medieteknik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Förskolepedagogik och didaktik 5: Förskolan och förskoleklassen i internationell forskning

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

GIS: Forskningsmetodik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsovetenskapliga forskningsmetoder

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Kalmar
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvalitativa metoder

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvantitativa metoder

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idéhistorisk forskning i praktiken

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Idrottspedagogisk forskning 1

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Idrottspedagogisk forskning 2

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Idrottsvetenskaplig teori och forskningsmetodik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1 för Tränarprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Informationssystem C: Forskningsmetod

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Introduktion i matematikdidaktisk forskning

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till forskningsdesign

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till kvantitativ forskningsdesign

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

IT för beslutsfattande och forskning inom hälsa, vård och omsorg

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N

Högskolan i Skövde

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
HT 2022
Skövde
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konstnärliga processer och forskningsmetoder, A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik

Malmö universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Malmö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Kvalitativ forskning i informatik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitativ forskningsmetod

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitativa forskningsmetoder

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Kvalitativa forskningsmetoder för arbetshälsovetenskap

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området

Högskolan Kristianstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Kristianstad
0 SEK

Kvalitativa, kvantitativa och kombinerade forskningsmetoder

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK