Din sökning: Forskning

Visar 51 till 100 av 230

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Färdighetsträning för biologisk forskning-I

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Färdighetsträning för biologisk forskning-II

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Farmakognostisk forskningsmetodik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Forskning och tillämpat arbete i psykologi inriktning idrott och motion

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsdesign

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsdesign och forskningsmetod inom socialt arbete

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningsdesign och metod inom utbildningsvetenskap

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsdesign och metoder

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Halmstad
0 SEK

Forskningsdesign och metodologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Forskningsfält i postkoloniala miljöer

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Huddinge
0 SEK

Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Idrottsvetenskap (IDRA)

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Socialt arbete (SOAA)

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA)

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsintervjun som vetenskaplig metod

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Lund
0 SEK

Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
1 år
Kandidat
Program
HT 2025
Solna
0 SEK

Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 2

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
1 år
Kandidat
Program
HT 2025
Solna
0 SEK

Forskningskommunikation

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Forskningsmetod och profession (UVK)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Forskningsmetoder

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
0 SEK

Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap I

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap II och Examensarbete

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring II

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder inom optometri och synvetenskap

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Borås
0 SEK

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningsmetoder och -metodik

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetoder och vetenskaplighet i socialt arbete

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetodik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetodik

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Forskningsmetodik för Software Engineering

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri