Din sökning: Forskning

Visar 1 till 48 av 230

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Företagsekonomiska forskningsmetoder

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningspraktik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

ABM: Forskningsmetodik

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
6 dagar
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuell forskning i fysik 1

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuell forskning i fysik 2

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuell forskning i fysik 3

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuell forskning i fysik 4

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuell sociologisk forskning

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuella forskningsområden i fysik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 2

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Aktuella forskningsproblem i biblioteks- och informationsvetenskap

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbetsterapi, Forskningsmetodik

Örebro universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Argumentera med forskning

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att utforska det åldrande samhället I - forskningsmetoder inom åldrande och social förändring

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningsmetodik och analysverktyg

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i biologi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i biologi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i organisk kemi I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerade kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder inom optometri

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Bioinformatik: Forskningsprojekt

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Lund
0 SEK

BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Den samhällsvetenskapliga forskningens logik

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det idrottsvetenskapliga forskningsfältet

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront?

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ekonomisk geografi, kandidatkurs: Aktuella forskningsteman

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Europeisk integration: aktuell forskning och teori

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i biomedicin med forskningsplan

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri