Din sökning:

Visar 251 till 300 av 4283

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Att tillgängliggöra kulturarv

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att undersöka och utvärdera digitala miljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Att undervisa i F-3 (VFU)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Att undervisa i geografi (VFU)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Att undervisa i Samhällskunskap (VFU)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Attack och försvar

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Attityd och beteendepåverkan

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Audiovisuell gestaltning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Audiovisuell information och etik

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Audiovisuell komposition

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Falun
0 SEK

Audiovisuella produktionsprocesser

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Audiovisuella studier : Kunskapsproduktion och gestaltning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Automation och mekatronik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)

Chalmers tekniska högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Autonoma robotar

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Avancerad biostatistik och epidemiologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad CAD

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Avancerad elektrokemi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Avancerad GIS-analys

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Avancerad klimatdataanalys

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Avancerad kondenserade materiens fysisk

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
HT 2025
Solna
0 SEK

Avancerad kvantmekanik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Växjö
0 SEK

Avancerad läkemedelskemi

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Avancerad maskininlärning med neurala nätverk

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Avancerad miljökemi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad miljörätt

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Avancerad Neuropsykologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad organisk kemi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Avancerad organisk syntes

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Avancerad reell analys II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Avancerad strömningslära

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerade ämnen i sannolikhetsteori

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Avancerade analysmetoder

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Avancerade material

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerat projekt i fysik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avfalls- och resurshantering

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Avfallsteknik

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2025
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Baltisk litteratur- och kulturhistoria

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Barn och familjer i det sociala arbetet

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv för psykologprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Barn och unga i samhällsvård

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Barn och unga som hälsoaktörer

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri