Din sökning: KUI Företags­utbildning

Visar 1 till 50 av 72

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ADHD i förskolan

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Distans
Rikstäckande
1395 SEK

Äldre, alkohol och våld

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
3195 SEK

Anhörigstöd inom omsorgen

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Arbetsledning inom LSS

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
6495 SEK

Assistentutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Återfallsprevention – Grundutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
3395 SEK

Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
3195 SEK

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
6495 SEK

Att möta familjer med psykisk ohälsa

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Att möta människor med missbruksproblematik

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Att tolka och behandla smärta inom LSS

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
3395 SEK

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Autism och ADHD

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Distans
Rikstäckande
-

Barns inlärning och lärande

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Bemötande anhöriga

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
3395 SEK

Demensutbildning - fördjupning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Demensutbildning - grund

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
3395 SEK

Digitalisering i förskolan

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Ergonomi och förflyttningsteknik

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Ergonomi på förskola

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1395 SEK

Fall och fallprevention webbutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
900 SEK

Flerspråkighet i förskolan

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Fördjupade kunskaper om IF

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
3395 SEK

Genomförandeplan Äldreomsorg

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Genomförandeplan LSS

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Grundkurs i kommunikation och AKK

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Gruppledarutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
7900 SEK

Högläsning i förskolan

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Hot och våld inom vård och omsorg

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Introduktion LSS webbutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
1495 SEK

Konsten att skapa arbetsglädje

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1695 SEK

Kontaktmannaskap

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Distans
Rikstäckande
-

Kost och nutrition webbutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
900 SEK

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
3195 SEK

Lågaffektivt bemötande inom förskola

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1395 SEK

Lågaffektivt bemötande inom LSS

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Ledarskap inom personlig assistans

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Lex Sarah webbutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Distans
-

Mål och uppföljning av biståndsbeslut - Äldreomsorg

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Mål och uppföljning av biståndsbeslut - LSS

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Motiverande samtal

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
3 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
7900 SEK

NPF och tydliggörande pedagogik | Fritidshem & skola

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Distans
Rikstäckande
-

NPF och tydliggörande pedagogik | LSS-verksamhet

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
3195 SEK

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Palliativ vård - livets slutskede

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Pedagogisk dokumentation

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
1195 SEK

Professionellt medberoende

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-