Din sökning: Försvarshögskolan

Visar 1 till 50 av 74

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Ansvarsfrågor inom folkrätten - fortsättningskurs

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Civil-militära relationer

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

De nordiska ländernas säkerhetspolitik

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Folkrätt och samtida konflikter

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Från diplomati till vilseledning: påverkan genom strategiska narrativ

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Från Krim till Krim: Rysk militärhistoria, 1860-2015

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Genus, säkerhet och krig

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Hot- och riskhantering

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Internationell operativ juridik för hybridkrigföring och terrorism

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Internationell operativ juridik i operativ planering

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Interorganisatoriska perspektiv på att leda

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Irreguljär krigföring

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kärnvapens betydelse i internationell säkerhet

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kärnvapens betydelse, Irreguljär krigföring och De nordiska ländernas försvarspolitik

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Krig och samhälle

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Krig, kultur och samhälle - masterprogram i militärhistoria

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Krig, kultur och samhälle i Afrika 1800-2020

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Krig, kultur och samhälle i Mellanöstern 1800-2020

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Krig, kultur och samhälle i Ostasien 1800-2020

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Krig, lag och ny teknik

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Krigets lagar - fortsättningskurs

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Kritiska säkerhetsstudier och teknologi

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori - fördjupning

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Ledarskap och ledning fortsättningskurs

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Ledarskap och ledning - grundkurs

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - termin två magister

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - termin två master

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Magisterprogram i internationell operativ juridik

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisteruppsats, krigsvetenskap

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Magisteruppsats, ledarskap och ledning

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Magisteruppsats, statsvetenskap

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Mänsklig säkerhet och R2P

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Masterprogram i innovation, försvar och säkerhet

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Masterprogram i krig och försvar

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Masterprogram i politik, säkerhet och krig, inriktning krigsvetenskap

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i politik, säkerhet och krig, inriktning statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i politik, säkerhet och kris

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Stockholm
0 SEK

Masteruppsats, försvarssystem

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Masteruppsats, ledarskap och ledning

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Militära förändringar i historien: revolutioner i krigföringen 15002020

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Militärhistoria - fortsättningskurs

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Militärhistoria - grundkurs

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Miljö, risk och säkerhet: att leva i antropocen

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Moderna fredsfrämjande insatser

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring

Försvarshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK