Din sökning: EGA

Visar 1 till 35 av 47

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ABK 09

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (11 st)
5 900 SEK

Aff - Avtal för fastighetsförvaltning och service

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Stockholm
11 800 SEK

AMA AF 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (13 st)
5 900 SEK

AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
5 900 SEK

AMA EL 22

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
5 900 SEK

AMA Hus 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
5 900 SEK

AMA Hus 24

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
-

AMA VVS & Kyla 22

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
6 100 SEK

AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
5 900 SEK

AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
5 900 SEK

AMA/MER Anläggning 23, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (10 st)
5 900 SEK

Bas-P och Bas-U, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Flera orter (17 st)
10 900 SEK

Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (13 st)
5900 SEK

Beskrivningsteknik, Hus

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
Stockholm
Stockholms län
5 900 SEK

Entreprenadbesiktning

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Flera orter (11 st)
10 900 SEK

Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
12 500 SEK

Entreprenadjuridik, fortsättningskurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (13 st)
5 900 SEK

Entreprenadjuridik, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (11 st)
5 900 SEK

Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
10 900 SEK

Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Flera orter (13 st)
10 900 SEK

Entreprenadrätt för anläggningsbranschen

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
5 900 SEK

FIDIC

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
5 900 SEK

Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (9 st)
5 900 SEK

Grundläggande entreprenadrätt för inköpare

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Stockholm
6 500 SEK

Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
Stockholm
Stockholms län
15 100 SEK

Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
Stockholm
Stockholms län
5 900 SEK

LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (7 st)
5 900 SEK

LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (9 st)
5 900 SEK

Markanvisnings- och exploateringsavtal, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1/2 - 1 dag
Kurser
Löpande
Distans
3 700 SEK

NL 17 och NLM 19, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
5 900 SEK

Partnering/Samverkansentreprenad, fortsättningskurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
7 300 SEK

Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (7 st)
7 100 SEK

Smartare fastighetsförvaltning med digitala lösningar

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Löpande
Distans
Stockholm
5 900 SEK

Tvistelösning i praktiken

EGA

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Flera orter (6 st)
13 500 SEK

Underentreprenader

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
6 100 SEK