KBT i skolan

I dagens samhälle har KBT i skolan blivit viktigare än någonsin. När alltfler barn och ungdomar kämpar med psykiska problem, är det viktigt att skolan erbjuder adekvat stöd och hjälp för eleverna. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en beprövad och effektiv metod för att hantera psykiska problem, och den kan också tillämpas inom skolmiljön.

Är du rektor, lärare eller skolkurator och vill veta mer om KBT i skolan? Fyll i formuläret nedan, så hjälper vi er att komma i kontakt med rätt utbildare för era ändamål.

Skickar...

Vill du spara tid? Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig att hitta rätt kurs för KBT i skolan.

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Att arbeta i närvaroteam

  Akademi Magelungen

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  HT 2023
  Flera orter (4 st)
  3 900 SEK

  KBT för Skolsköterskor

  Akademi Magelungen

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Öppen utbildning
  HT 2023
  Flera orter (4 st)
  8900 SEK

  KBT för Skolkuratorer

  Akademi Magelungen

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Öppen utbildning
  HT 2023
  Flera orter (4 st)
  32 500 SEK

  KBT i skolan kurs

  KBT i skolan kurs är en viktig utbildning för lärare och skolpersonal som vill lära sig om kognitiv beteendeterapi (KBT) och hur det kan tillämpas i skolmiljön. Genom att delta i en KBT i skolan kurs kan man lära sig om olika verktyg och strategier för att hjälpa elever hantera stress, ångest och andra utmaningar som kan uppstå under skoldagen.

  Denna kunskap kan hjälpa lärare och personal att skapa en trygg och stöttande miljö för eleverna, vilket kan bidra till att förbättra deras prestationer och trivsel i skolan. Om du är intresserad av att lära dig mer om KBT i skolan kurs, fyll i formuläret här på sidan så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt utbildare.

  KBT för skolkuratorer

  Skolkuratorer kan spela en viktig roll när det gäller att erbjuda eleverna stöd och hjälp. KBT kan vara en mycket effektiv metod för att hjälpa elever som kämpar med depression, ångest eller andra psykiska problem. Genom att lära sig KBT-tekniker kan skolkuratorer hjälpa eleverna att identifiera negativa tankar och beteenden, och lära sig att hantera dem på ett mer positivt sätt.

  KBT för skolsköterskor

  Skolsköterskor kan också använda KBT-tekniker för att hjälpa elever som kämpar med psykiska problem. Genom att lära sig att identifiera elevernas tankemönster och beteenden kan skolsköterskor hjälpa eleverna att hitta positiva copingstrategier och lära sig att hantera sina problem på ett mer konstruktivt sätt.

  Att arbeta i närvaroteam

  Närvaroteam är ett viktigt verktyg för att stödja elever som kämpar med skolfrånvaro. KBT kan vara en viktig del av närvaroteamets arbete genom att lära eleverna att hantera stress och ångest som kan leda till frånvaro. Genom att identifiera de underliggande orsakerna till frånvaron kan närvaroteamet hjälpa eleverna att hitta lösningar och utveckla positiva beteenden som leder till ökad närvaro i skolan.

  Arbeta med att minska skolfrånvaro

  Skolfrånvaro kan ha allvarliga konsekvenser för elevernas utbildning och deras framtid. Genom att använda KBT-tekniker kan skolan arbeta för att minska skolfrånvaron och hjälpa eleverna att nå sin fulla potential. Genom att arbeta med närvaroteam, skolkuratorer och skolsköterskor kan skolan erbjuda en helhetsinriktad approach för att stödja eleverna och minska frånvaron.

  KBT en effektiv metod för att hjälpa elever som kämpar med psykiska problem, inklusive skolfrånvaro. Genom att lära sig KBT-tekniker kan skolkuratorer, skolsköterskor och annan skolpersonal hjälpa elever att utveckla verktyg för att hantera känslor, beteenden och tankar på ett mer effektivt sätt. KBT-tekniker kan också hjälpa skolpersonal att stärka elevernas självkänsla och självbild genom att hjälpa dem att utveckla positiva tankemönster och beteenden. På detta sätt kan KBT-tekniker vara en ovärderlig resurs för att skapa en hälsosam och positiv skolmiljö som främjar elevernas akademiska och personliga framgång.

  Andra relevanta utbildningar

  • En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen.
  • Vill du hjälpa andra att bli en bättre version av sig själva? En KBT utbildning ger dig verktyg att kunna hjälpa människor att ändra sina tankar och beteenden.
  • Är du en god lyssnare och en person som vill vägleda andra människor? Då kanske en samtalsterapeut utbildning är något för dig!