Bidra till en hälsosammare, mer välmående och hållbar framtid tillsammans med Mälardalens universitet

Publicerad 3 april 2024

I en tid där hälsa och hållbarhet har blivit centrala fokusområden för samhället, tar Mälardalens universitet ett stort steg för att forma framtida förändrare och ledare inom folkhälsa genom sitt folkhälsovetenskapliga program. Genom att introducera en ny distansutbildning öppnar universitetet upp möjligheterna för en ännu bredare skara studenter att engagera sig i att främja en hälsosammare och mer hållbar framtid för alla.

Med denna distansutbildning strävar Mälardalens universitet inte bara efter att utbilda kompetenta och skickliga professionella inom folkhälsoområdet, utan även att göra utbildningen tillgänglig för en mångfald av individer som vill göra en positiv skillnad i samhället, oavsett var de befinner sig.

Skapande av hälsosamma samhällen

Det folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens universitet är en resa mot förståelse, främjande och skydd av hälsa på samhällsnivå. Genom att fokusera på livsstil, hållbar utveckling och individens påverkan på samhället, ger utbildningen dig verktygen att göra meningsfulla insatser. Från att bekämpa sjukdomar till att stärka den psykiska hälsan och främja hälsosamma levnadsvanor, ger programmet en bred och djup förståelse för de komplexa utmaningarna inom folkhälsoarbetet.

Studera på distans

Den nya distansutbildningen erbjuder en hybridlösning som gör det möjligt för dig att delta både på distans och på campus i Skellefteå och Västerås. Genom en kombination av fysiska och digitala resurser skapas en dynamisk lärmiljö där du kan samarbeta och dela kunskap. Föreläsningar ges från klassrummet i Västerås eller via zoom för alla studenter samtidigt, vilket möjliggör att både närvarande och distansstudenter kan ta del av undervisningen i realtid. Samlärning mellan distans- och campusstudenter sker vid bestämda tider under veckan för att skapa en värdefull utbildningsupplevelse för alla. Även om vissa moment, såsom seminarier, kan hållas separat i tid för distansstudenter, behöver de ändå följa schemalagda tillfällen genom utbildningen. Mälardalens universitet arbetar ständigt med studiestöd och studentstöd genom hela utbildningen vilket ökar förutsättningarna för studenterna att klara av sin utbildning.

Utforska djupet av folkhälsa och hållbarhet

Under utbildningen får du en omfattande förståelse för olika aspekter av folkhälsa och hållbarhet. Från epidemiologi till hälsofrämjande strategier och sjukdomsförebyggande åtgärder, rustas du för att analysera och adressera dagens och framtidens hälsoutmaningar. Ämnen som psykisk hälsa, fysisk aktivitet, kost och beroendeskapande medel studeras djupgående, tillsammans med ämnen som psykologi, kommunikation och projektledning, alla ur ett hälsoperspektiv.

Jämlikhet och social hållbar utveckling

En central del av programmet är att integrera jämlikhetsfrågor inom folkhälsoarbete och social hållbar utveckling. Du lär sig att identifiera och adressera hälsorelaterade ojämlikheter för att säkerställa att alla människor har lika möjligheter att uppnå en god hälsa och välbefinnande.

Mot en hälsosammare och mer hållbar framtid tillsammans med Mälardalens universitet

Med Mälardalens universitets folkhälsovetenskapliga program får du möjligheten att göra verklig skillnad. Genom att utbilda kompetenta och engagerade individer, rustas nästa generation för att utmana etablerade normer och driva positiv förändring mot en hälsosammare och mer hållbar framtid för alla.

CSN-berättigade utbildningar

Folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens universitet är CSN-berättigad, vilket betyder att du kan ansöka om studiemedel. Du blir berättigad studiemedel så länge krav och villkor som ställs uppfylls. Utbildningen är dessutom kostnadsfri. Ansök om studiemedel på csn.se.

Karriärmöjligheter med Mälardalens universitets folkhälsovetenskapliga program

Genom Mälardalens universitets Folkhälsovetenskapliga program öppnar du upp karriärmöjligheter, både nationellt och internationellt. Som utbildad folkhälsovetare har du förmågan att bidra till utvecklingen och främjandet av hälsa och hållbar utveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå inom en rad olika branscher. Dina framtida roller kan inkludera arbete som hälsoutvecklare, projektledare, strateg inom hälsoområdet, HR-konsult, inom företagshälsovården, inom idrottsrörelsen, i kommuner och regioner, på myndigheter eller inom hjälporganisationer.

Det Folkhälsovetenskapliga programmet är resultatet av nära samarbete med organisationer och arbetsgivare, vilket säkerställer att du erhåller de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning har du även möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom att fortsätta till magister- eller mastersprogrammet i folkhälsovetenskap, vilka också förbereder dig för eventuell forskarutbildning.