Turism- och fritidsvetenskap

Visar 1 till 39 av 39

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Affärsmodeller för hållbarhet

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
0 SEK

Digitala medier och webbpublicering

Karlstads universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Karlstad
0 SEK

Event och projekt med digital marknadsföring

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Eventstudier

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete för kandidatexamen i Turismvetenskap

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete i kulturgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fokusområden inom turism

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Internationella evenemang och festivaler

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Kulturgeografi GR (A), Ekonomisk geografi - från det lokala till det globala

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisteruppsats i Kulturgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Karlstads universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Karlstad
0 SEK

Masteruppsats i kulturgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Senare del International Tourism Management

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Tourism Studies - Independent Research Project

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
0 SEK

Turism och samhälle

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Turismmanagement

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismmarknadsföring

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Turismplanering

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap B

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Turismvetenskap C

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (A), Turism idag

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och strategisk management

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Sundsvall
0 SEK

Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Turismvetenskap II - Hospitality Management

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Turismvetenskap II - Tourism Entrepreneurship

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Turismvetenskap II- Destination Management

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Turismvetenskap, magisteruppsatstermin

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Turistföretaget

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Utomhuspedagogik med inriktning mot friluftsliv, fysiologi och lärande

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Turism- och fritidsvetenskap