Teolog

Visar 1 till 21 av 21

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
Uppsala
Uppsala län

Advanced Reading Course: Karl Rahner

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Anden och Andens verk

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Stockholm
Stockholms län

Apofatisk teologi i öst och väst

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Christian Social Teaching East and West

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Comic Relief: Humor as Social Criticism

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Crossroads between Christians and Jews in early material culture

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans

Fördjupningskurs i kyrkohistoria: kyrka, folk och världslig makt

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Fördjupningskurs i systematisk teologi

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Högskoleexamen i Teologi, 120-hp

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatexamen i teologi med inriktning ekologi, 180-hp

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatexamen i teologi, 180-hp

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatexamen med teologi som huvudområde, 180-hp

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kropp, kön och genus

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Kyrkans historia I

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Kyrkans historia II

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Masterutbildning i teologi

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Magister- och master
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Soteriologi

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Textseminarium: Lukasevangeliet på grekiska

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Uppsala
Uppsala län

Uppsatsseminarium, B-uppsats

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Uppsatsseminarium, Kandidatuppsats

Newmaninstitutet

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Teolog