Sociologi

Visar 1 till 50 av 141

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Säkerhet och trygghet i praktiken, 2,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Arbetssociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Asienstudier: Dagens japanska samhälle

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Beteendevetenskaplig metod

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Beteendevetenskapliga grunder: digital sociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Digital sociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i samhällskunskap, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2025
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i sociologi med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Examensarbete i sociologi med inriktning mot socialpsykologi med inriktning mot beteendevetenskap och IT miljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
0 SEK

Familj i fokus

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolan Kristianstad

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Kristianstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Global sociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hållbar utveckling

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hållbar utveckling ur individ- organisations och nätverksperspektiv

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Human Resources, kandidatprogram

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Integrations- och mångfaldsstudier

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till ekonomisk sociologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Introduktion till kriminologiska metoder

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Introduktion till samhällsvetenskap

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i samhällsanalys

Örebro universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i utvecklingsstudier

Lunds universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Klassisk sociologisk teori

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Kriminologi A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi A:1

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi A:2

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kritik av mänskliga rättigheters normativa grund, tillämpning och universalisering

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kroppen: mer än kött och blod

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Linköping
0 SEK

Kultursociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Göteborg
0 SEK

Kurspaket: Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i risk och samhälle

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitativa metoder i kriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Kvantitativa metoder i kriminologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Gävle
0 SEK

Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisteruppsats i sociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Mångdimensionell ojämlikhet

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Stockholm
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Sociologi