Sjuksköterska

Visar 1 till 49 av 169

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)

Sjuksköterskeprogrammet

Nova Utbildning

Högskola/Universitet
3 år
HT 2023
Distans
Oskarshamn
CSN-berättigad

Sjuksköterskeprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
VT 2022
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
VT 2022
Flera orter (4 st)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)

Akutsjukvård

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barnmorskeprogrammet

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungdomars rätt i vården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Engelska för internationell sjukvård (hälsoinformatik)

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i omvårdnad - demensvård

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i omvårdnad - vård av äldre

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Gerontologisk omvårdnad

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Handledning i klinisk utbildning II

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
1 år
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kontaktsjuksköterska i cancervård

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Ledarskap och teamarbete

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
0 SEK

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Omvårdnad- Självständigt examensarbete avancerad nivå

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Palliativ vård

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Psykiatrisk vård, klinisk fördjupning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
2 år
Kandidat
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Örebro universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Senare del Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Senare del Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Senare del Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Sexualmedicin - en introduktion

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Sjuksköterskeprogrammet

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Kalmar
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Lunds universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Sjuksköterskeprogrammet

Blekinge tekniska högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Sophiahemmet Högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kandidat
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan i Skövde

Högskola/Universitet
2 år
Magister- och master
Program
HT 2022
Skövde
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan Kristianstad

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Kristianstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Sjuksköterska