Övriga utbildningar inom idrott & träning

Visar 1 till 50 av 77

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Arbetsterapeut

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbetsterapeutprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbetsterapeutprogrammet

Örebro universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbetsterapi, avancerad nivå, Rehabiliterande och hälsofrämjande arbete för äldre

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Biomedicin - inriktning träningsfysiologi

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Dans och kunskapsbildning

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Danskomplementär träning

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det personliga ledarskapet inom idrott

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ett hållbart idrottsledarskap

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
2 år
Kandidat
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Mälardalens högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Västerås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och rörelseanalys

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hållbar och hälsosam idrottskarriär

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsopromotion - Personlig träning, i teori och praktisk tillämpning

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsopromotivt arbete i praktiken

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsopsykologi

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott mellan tradition och förändring

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa - inriktning fritidshem och årskurs 4-6

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa IV - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa V, inkl. självständigt arbete, avancerad nivå (ämneslärarexamen, för arbete i gymnasieskolan)

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan)

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott, kön och kropp

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottens träningslära, kost för prestation

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsmedicin - Fysisk aktivitet och hälsa

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsmedicin - Idrottsfysiologi

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsnutrition

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottspsykologi inriktning prestation

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetarprogrammet

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Kalmar
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskap, kurspaket

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Östersund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskap, masterprogram

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Kalmar
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskaplig profilkurs I

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrottsvetenskaplig profilkurs II

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ishockey, kultur och samhälle

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Karriärutveckling inom elitidrott

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Klinisk hälsopsykologi tillämpning

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kost och prestation

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kostvetenskap A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterkurs i idrottspedagogik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin

Örebro universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
1 år
Kandidat
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Övriga utbildningar inom idrott & träning