Omvårdnad

Visar 1 till 50 av 267

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Akutsjukvård

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Äldre personers levnadsvillkor

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Äldres sjukdomar - vård och behandling

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Amning - Hälsa och vårdande

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Amning i ett interprofessionellt perspektiv

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Amning och bröstmjölk

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Anatomi och fysiologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
VT 2023
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barnmorskeprogrammet

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnmorskeprogrammet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
VT 2023
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Begreppsanalys inom omvårdnad på avancerad nivå

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Biomedicin och allmän farmakologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Biomedicin och omvårdnad

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Clinical Studies for Exchange Students - Nursing, Diagnostic Radiology Nursing, Specialist Nursing or Midwifery

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Distansvård II Kommunikation och vårdande samtal

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Etik och kommunikation

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Evidens inom radiografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Examensarbete för magister i Omvårdnad

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete för master i Omvårdnad

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Examensarbete i omvårdnad - demensvård

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete i omvårdnad - vård av äldre

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete i optometri

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete inom omvårdnad

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Externa patienter I

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete bland vuxna och äldre inom distriktssköterskans ansvarsområde

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fördjupningsarbete inom vård av äldre

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Karlstads universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Karlstad
0 SEK

Förlossningskonst I

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Förlossningskonst II

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Graviditet, förlossning och postpartumvård II

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Gynekologisk och sexuell hälsa

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Handledarutbildning

Malmö universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Malmö
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Omvårdnad