Mediehistoria

Visar 1 till 29 av 32

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Analys av musikproduktioner

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Audiovisuella produktionsprocesser

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Audiovisuella studier : Kunskapsproduktion och gestaltning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Celebritetskulturer

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Digitala och sociala medier

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Entreprenörskap för medieproducenter

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Filmanalys och gestaltning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Genus, demokrati och media

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Journalistprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kommunikationsteorier

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Ljudläggning till rörliga bilder

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Människan och den rörliga bilden

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Medie- och kommunikationsvetarprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Halmstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Medier och kulturindustri

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medier och migration

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medier och vardagsliv

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Medieteorins klassiker

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Musikskapande

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Programmet för strategisk kommunikation

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Social Sciences: Theory of Science for the Social Sciences

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Vetenskaplig teori och metod i Audiovisuella studier

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Mediehistoria