Matematisk statistik

Visar 1 till 50 av 56

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Statistik A - Grundläggande statistik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Statistik B - Regressions- och variansanalys

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Vetenskapsteori och metod

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Bearbetning och visualisering av data

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Dataanalys och statistik för ingenjörer

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Datorintensiva statistiska metoder

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete för magisterexamen i matematik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Examensarbete för magisterexamen i matematisk statistik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Examensarbete i matematisk statistik vid matematikprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Finansiell risk

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Finansiella tidsserier

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Försäkringsjuridik för aktuarier I

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Försöksplanering och avancerad statistisk modellering

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Försöksplanering och urvalsteori

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundläggande finansmatematik

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Grundläggande försäkringsmatematik

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Kemometri

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Maskininlärning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Matematik för statistiker

Örebro universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Örebro
0 SEK

Matematisk statistik för fysiker

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik och diskret matematik

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Matematisk statistik, självständigt arbete

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk Statistik: Examensarbete - masterexamen

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Försöksplanering

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferens

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Sannolikhetsteori

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Monte Carlo-metoder

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Nationalekonomi för aktuarier

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Nationalekonomi för matematiker

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Regressionsanalys

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Sannolikhetsteori II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Spatial statistik och bildanalys

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Statistik för tekniska fysiker

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Statistik och kvalitetsteknik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Statistisk analys och visualisering i R: II

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Statistisk informationsteori

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Statistisk problemlösning med Excel och VBA

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Statistisk riskanalys

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Statistisk slutledning

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Statistisk slutledning för stora datamängder

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Statistiska aspekter av djupinlärning

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Statistiska metoder i genetik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Statistiska modeller

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Matematisk statistik