Humaniora

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Afrikanistik A

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
3-6 månader
Kurser
VT 2023
Rikstäckande
Uppsala
Uppsala län

Aktuella frågor inom medicinsk antropologi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi A

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi B

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi C

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologi och folkloristik - en introduktion

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologisk vetenskapssyn

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Etnologiska källor och metoder

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Fördjupning i antropologisk teori

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Föreställningsvärldar: tro och ritual

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Genus och sexualitet

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Homo politicus: etnografiska perspektiv

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Kultur- och naturarv

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Kulturantropologi A

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Kulturantropologi B

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Kulturantropologi C

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans
Uppsala
Uppsala län

Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Distans
Gotlands län
Visby

Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Distans
Uppsala
Uppsala län

Masterprogram i Euroculture

Uppsala Universitet Teologiska institutionen

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Political Ecology

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Distans

Swedish Society and Everyday Life

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Tänk som en antropolog! En introduktion

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Uppsala
Uppsala län

Uttrycksformer: berättelser och berättande

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Uttrycksformer: musik, dans och bild

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
Kurser
VT 2023
Distans

Aeronautical Engineering, masterprogram

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Aeronautical Engineering, masterprogram - Andra sökomgången för svenska och EU/EEA-studenter

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Äldre litteratur från Homeros till Petrarca

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Analys av musikproduktioner

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Antropologprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arbetssociologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Humaniora