Hot & Våld | studier.se

Hot & Våld

Filtrera din sökning:

Pris:

Längd:

Typ:

Visar 1-25 av 25 träffar

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Jobba smart – effektiva arbetsmetoder och verktyg

VeaLearn Utbildning

Jobba smart – effektiva arbetsmetoder och verktyg Jobba smart – effektiva arbetsmetoder och verktyg är en…
E-Learning
1 395 SEK

Distans
Jämför

Jobba hemifrån med bra ergonomi

VeaLearn Utbildning

Jobba hemifrån med bra ergonomi Jobba hemifrån med bra ergonomi – onlineutbildning,aktuell kort utbildning som…
E-Learning
750 SEK

Distans
Jämför

Jämställdhetsintegrering för arbetsplatser

VeaLearn Utbildning

Jämställdhetsintegrering för arbetsplatser Jämställdhetsintegrering för arbetsplatser en onlineutbildning som kommer att ger dig kunskaper inom bland…
E-Learning
1 790 SEK

Distans
Jämför

Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal

VeaLearn Utbildning

Grundläggande brandskydd – systematisk brandskyddsarbete Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal tar bland annat upp…
E-Learning
1 080 SEK

Distans
Jämför

Hantera hot och våld på arbetsplatsen - Företagskurs

Kursakademin

Hot och våld på arbetsplatsen Nu erbjuder vi Hot och våld på arbetsplatsen som företagskurs. Lär er…
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Hot och våld i arbetslivet

Kursakademin

Systematiskt förebygga risksituationer och våldsproblematik i yrkeslivet I Föreskriften Våld och hot i arbetslivet (AFS…
1 dag
Öppen utbildning
4 900 SEK

Distans
Jämför

Självskydd

Transfer Security

Förhindra hot och våld Våra instruktörer har flera års erfarenhet av utbildning inom området &…
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Stockholm
Jämför

Krishantering

Transfer Security

Förhindra hot och våld Olika arbetsmiljöer kan skilja sig i mängden av anställda och speciella arbetsområden därför skräddarsyr…
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Stockholm
Jämför

Trygg offentlig miljö

Transfer Security

Förhindra hot och våld Olika arbetsmiljöer kan skilja sig i mängden av anställda och speciella arbetsområden därför skräddarsyr…
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans
Rikstäckande
Stockholm
Jämför

Trygg skola

Transfer Security

Förhindra hot och våld ”Vad gör man när obehöriga personer tar sig in på förskolan/skolan?…
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans
Rikstäckande
Stockholm
Jämför

Trygg arbetsplats

Transfer Security

Förhindra hot och våld Utbildningen "Trygg arbetsplats" genomförs över hela Sverige som en del i verksamheters…
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans
Rikstäckande
Stockholm
Jämför

Hot och våld – Grundkurs

Branschutbildarna

Hot och våld – Grundkurs Den här utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid…
E-Learning
1 195 SEK

Distans
Jämför

Självskydd, självförsvar och kontrollteknik

Säkerhetsakademien AB

Självskydd, självförsvar och kontrollteknik Vill du veta HUR du kan försvara dig själv och andra…
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Rånsäkerhet

Säkerhetsakademien AB

Rånsäkerhet Forskning, medicinsk, militär och polisiär verksamhet visar att personer som förberett sig på traumatiska…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

ADHD och beteendeproblematik

Säkerhetsakademien AB

ADHD och beteendeproblematik Denna utbildning är riktad till dig som förälder/föräldrar som har en ungdom…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

KOBTIVA - Licensutbildning

Säkerhetsakademien AB

KOBTIVA - Licensutbildning Det mest brottspreventiva man kan göra är enligt oss att se till…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

PDV-Utbildning

Säkerhetsakademien AB

PDV-Utbildning Begreppet PDV-Pågående dödligt våld har på senare tid blivit aktualiserat efter de attacker som…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Aggression replacement training – A.R.T.

Säkerhetsakademien AB

Aggression replacement training – A.R.T. ART togs från början fram i USA för att lära…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Skolsäkerhet/Tryggare skola

Säkerhetsakademien AB

Utbildning i skolsäkerhet/tryggare skola Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Hot och våld

Säkerhetsakademien AB

Hot och våld Vill du veta HUR du ska förebygga, hantera och efterarbeta situationer med…
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Bemöta hot och våld i skolan

Durewall Institutet

Förebygg och bemöt utåtagerande beteenden i skolan Målgrupp Elevassistenter, lärare och annan personal inom skola,…
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans
Rikstäckande
Jämför

Hot och våld - grundkurs

VeaLearn Utbildning

Hot och våld - grundkurs Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal tar bland annat upp…
E-Learning
1080 SEK

Distans
Jämför

Förebyggande hot- och våldsutbildning

Offentlig Säkerhet i Sverige AB

Förebyggande hot- och våldsutbildning Här får deltagaren en övergripande hot- och våldsutbildning inom bemötandeteknik samt…
Företagsanpassat