Hälsa och sjukvård

Visar 1 till 50 av 228

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Aktivitetsvetenskap 1

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Akutmedicin

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Borås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Akutsjukvård

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Amning i ett interprofessionellt perspektiv

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Arbetsmiljö

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Arbetsterapeutprogrammet

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
2 år
Kandidat
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Attack och försvar

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Barns och ungdomars rätt i vården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Biomarkörer, identifiering och validering

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Biomedicinsk laboratorievetenskap: Examensarbete

Malmö universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Malmö
0 SEK

Cell- och tumörbiologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete för hälsovetare

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Examensarbete i omvårdnad - demensvård

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete i omvårdnad - vård av äldre

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Farmakologi

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Farmakologi och sjukdomslära förskrivningsrätt

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Folkhälsopsykologi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Folkhälsovetenskap - att utvärdera hälsofrämjande insatser

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Folkhälsovetenskap - introduktion

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Folkhälsovetenskap - kost, fysisk aktivitet och hälsa

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod

Mittuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Sundsvall
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fördjupad tränings- och näringsfysiologi

Högskolan i Halmstad

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Halmstad
0 SEK

Förlossning och postnatal vård, verksamhetsförlagd utbildning

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap II och Examensarbete

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Högskolan i Borås

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Borås
0 SEK

Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Fysiologi - en introduktion

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysiologisk kärldiagnostik

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Genusbaserat våld, hälsa och sjukvård

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Global hälsa

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Grundkurs i medicinsk rätt

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Grundläggande näringsfysiologi

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Hälsa och sjukvård