Geografi och kulturgeografi

Visar 1 till 50 av 78

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

3D-modellering och siktanalys

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad GIS-analys

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Befolkningsgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Datavetenskapliga programmet

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det svenska landskapet i tid och rum

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det svenska samhällets geografi

Örebro universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ekonomisk och social geografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i kulturgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fallstudiekurs i hållbar utveckling

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysisk infrastruktur och detaljplanering

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geodatabasdesign

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi I

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi III

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi III - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 61-75 hp

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi och den planetära klimatsituationen

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi, masterprogram

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi, kandidatprogram

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi, självständigt arbete, grundnivå (ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan)

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi: Baskurs

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografisk analys och visualisering i GIS

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografiska informationssystem

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

GIS och rumslig analys

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Global ekonomi och lokal utveckling

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Global rättvisa

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Handel och lokalisering

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT

Karlstads universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Karlstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till samhällsplanering och geografi

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till turism

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i utvecklingsstudier

Lunds universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap - Geovetenskap

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Klimatförändringar/människa/samhälle

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturarv i samtid och framtid

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturgeografi, grundkurs

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturgeografi, kandidatkurs

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturgeografiska grunder

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kulturgeografiska metoder

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kvalitativa metoder i kulturgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogram i geomatik

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Gävle
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Örebro universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Örebro
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisteruppsats i Kulturgeografi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap

Lunds universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering

Karlstads universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Karlstad
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Geografi och kulturgeografi