Fysioterapi

Visar 1 till 50 av 62

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Fysioterapeutprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
VT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Åldrande och hälsa med fokus sköra äldre

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Belastningsergonomi: Arbetsplatsanalys och riskbedömning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Beteendemedicin II. Tillämpning av beteendemedicinska strategier inom hälso- och sjukvården

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Fysioterapeut

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysioterapeutprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Lunds universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Fysioterapi - anatomi och fysiologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi - arbetsfysiologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi - beteendevetenskap och kroppslighet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi - fördjupning i kliniskt resonemang

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi - funktionell anatomi och fysiologi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi - individuell fördjupning inom ämne och profession

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapi - individuell fördjupning och problemlösning inom ämne och profession

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Fysioterapi - motorisk kontroll, fysisk förmåga och träning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi - professionell utveckling och verksamhetsförlagd utbildning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi i folkhälsa och arbetsliv: Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi inom habilitering, geriatrisk och neurologisk rehabilitering samt verksamhetsförlagd utbildning

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Fysioterapi vid muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa samt vetenskaplig metod

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi vid nedsättning i andnings- och cirkulationssystemen

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysioterapi: Examensarbete

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapi: Grundläggande akupunktur

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapi: Grundläggande kliniska kunskaper I

Luleå tekniska universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Luleå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Fysisk kapacitet och träning inom fysioterapeutisk hjärtrehabilitering

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
1 år
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Ledarskap, organisations- och professionsutveckling

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
0 SEK

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Linköping
0 SEK

Magisterkurs i fysioterapi, teori

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Ergonomi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Lunds universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Linköpings universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Linköping
CSN-berättigad & kostnadsfri

Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Senare del Magisterprogram i fysioterapi

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Senare del Masterprogram i Fysioterapi, T2

Umeå universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Fysioterapi