Fri konst

Visar 1 till 50 av 122

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Ämnesdidaktik 2: Konst

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktik 2: Scenkonst

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Arkitektprogrammet

Umeå universitet

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Atelierista i förskola, skola och samhället - ateljén som pedagogisk plats

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Audiovisuell produktion - kandidatprogram

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Avancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoder

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Barnteater: pedagogik, förströelse, konst

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Bildpedagogik I, grundkurs

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

CuratorLab

Konstfack

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Stockholm
CSN-berättigad & kostnadsfri

De tidiga världskulturerna till 1600

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Design och konsthantverk sedan 1980

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det konst- och bildvetenskapliga fältet, konstkritiska och konstpedagogiska praktiker

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Det konstvetenskapliga fältet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Egyptologi A

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Estetik A

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Estetik B

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Estetik C

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Estetik för konstnärer 1

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Estetiska lärprocesser

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2022
Huddinge
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i konst- och bildvetenskap, magisternivå

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete i konst- och bildvetenskap, masternivå

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Examensarbete kandidatprogrammet i fri konst

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Examensarbete masterprogrammet i fri konst

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Exponeringens effekter

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Fördjupningsstudier i konst- och bildvetenskaplig litteratur

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fotografi - baskurs

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Gestaltade livsmiljöer

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Individuellt konstnärligt arbete, A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Individuellt konstnärligt arbete, B

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Individuellt konstnärligt arbete, C

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Individuellt konstnärligt arbete, D

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till design

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Introduktion till samtidskonst och hälsa

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogram i musikvetenskap

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogrammet i fri konst

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogrammet i industridesign

Umeå universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konservatorsprogrammet

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2022
Göteborg
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst i dagens samhälle, A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst i dagens samhälle, B

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst i digitala miljöer

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst och antropocen

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst och visuell kultur 1870-1950

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst och visuell kultur 1950-nutid

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst, kritik och kris

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Konst, kunskap och didaktik i Antropocen

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst- och bildvetenskap A

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Fri konst