Farmaci

Visar 1 till 50 av 79

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Magister- och master
Program
VT 2023
Uppsala
CSN-berättigad & kostnadsfri

Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Biologiska läkemedel

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Biologiska läkemedel I

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Datorbaserad farmaceutisk modellering

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Examensarbete i farmaci

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Examensarbete i farmaci

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Examenskurs i Farmaci

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Extemporetillverkning av läkemedel

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Extemporetillverkning av läkemedel

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Farmaceutisk bioinformatik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Farmaceutisk kommunikation

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Farmakognosi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Farmakognosi B

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Farmakognostisk forskningsmetodik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Farmakokinetik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Farmakokinetik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Farmakologi

Karolinska institutet

Högskola/Universitet
Kandidat
Program
VT 2023
Solna
0 SEK

Farmakologi och toxikologi med laboratoriemetodik

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Växjö
CSN-berättigad & kostnadsfri

Farmakoterapi

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Farmakoterapi vid endokrina sjukdomar

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Farmakoterapi vid sjukdomar hos djur

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Kalmar
CSN-berättigad & kostnadsfri

Farmakoterapi vid sjukdomar i gastrointestinalkanalen inklusive lever och bukspottkörtel

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Farmakoterapi vid sjukdomar i perifera och centrala nervsystemet inklusive ögon och rörelseapparat

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Fördjupad farmakoterapi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fördjupningsprojekt i farmakokinetik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fördjupningsprojekt i farmakoterapi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fysiologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Galenisk farmaci

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Umeå
CSN-berättigad & kostnadsfri

Global farmaci

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

God tillverkningssed

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Grundläggande farmakologi

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Introduktion till nanomedicin

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Klinikorienterad farmaci

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Klinisk farmaci

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Klinisk prövningsmetodik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Kompletterande farmaceutisk vetenskap I

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Göteborgs universitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
VT 2023
Göteborg
0 SEK

Laboratorieautomation i biovetenskap

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Farmaci