Djur & Natur

Vill du arbeta med djur och natur? Idag finns det kurser och utbildningar i djur- och naturvård inom såväl högskola och folkhögskola som vuxenutbildning. Här på studier.se kan du hitta och jämföra kurser och utbildningar från Sveriges allra bästa... Läs vidare

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

1900-talets jordbruksekonomi och politik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Advanced Practice

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

AFEPAs praktikkurs

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Agrar ekonomi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Agroecology - Master's Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Agronom

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Animalieproduktion akvakultur, fjäderfä och gris

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Animaliska livsmedel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Basår/Bastermin

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2024
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Bevarandebiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Biogeofysik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djur och hållbarhet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Djur och hållbarhet (kandidat)

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurens utfodring

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurnutrition och djurvälfärd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djursjukskötarprogrammet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurskydd - kontroll och bedömning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurskydd och djurvälfärd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurskydd och författningskunskap

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

EnvEuro - European Master in Environmental Science

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Etologi och djurskydd (kandidat)

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Euroforester - masterprogram

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Färdighetsträning av kliniska moment

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Farmakologi och toxikologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fjärranalys och skoglig inventering

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fodervetenskap och husdjurens näringslära

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fodervetenskap och vallfoderproduktion

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Forest and Landscape

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Företagsekonomi för hästverksamhet I

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Försöksdjursmedicin

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Genetik och Avel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Genuskompetens för skogssektorn

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Geografisk Informationsteknologi II

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Globala skogar och beslut om markanvändning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hållbar matproduktion

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hållbart lantbruk genom smart odling

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hästens utfodring

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hippolog - Islandshäst

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Hippolog - Ridhäst

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Djur & Natur

animals

Vill du arbeta med djur och natur? Idag finns det kurser och utbildningar i djur- och naturvård inom såväl högskola och folkhögskola som vuxenutbildning. Här på studier.se kan du hitta och jämföra kurser och utbildningar från Sveriges allra bästa utbildare.

Hästintresserad?

Ridsport är Sveriges tredje största idrott och mer än 100 000 svenskar har regelbunden kontakt med hästar. Om du vill arbeta med hästar har du många möjligheter. En av de mest övergripande och attraktiva utbildningarna är hippologprogrammet. När du går hippologprogrammet får du utvecklas både som hästkunnig och som ryttare. Du har god möjlighet att skräddarsy din utbildning utifrån dina egna intressen. Vill du inrikta dig på ridlära, turism, pedagogik eller kanske avel? Hippologprogrammet erbjuder samtliga delar.

Ett yrke som det idag råder brist på är hovslagare. En hovslagare arbetar med att ta hand om hästens hovar. Det är ett yrke som är både omväxlande och tungt. Under utbildningen får du lära dig om bland annat djuretik, arbetsmiljö, hovlära, verkning och skoning. Det är kunskaper som är helt nödvändiga när du ska ut i arbetslivet.

Många utbildningar inom ridsport kräver praktisk erfarenhet. Det kan innebära att du måste ha arbetat regelbundet med hästar (privat eller professionellt) eller att du måste genomföra ett godkänt arbetsprov för att bli antagen. Du hittar vad som gäller för just din utbildning under respektive utbildningssida.

Utbilda dig för arbeta inom lant- och skogsbruk

Idag blir allt fler av sysslorna i skog och lantbruk mekaniserade. Robotar och maskiner används för mjölkning, sådd och plöjning. För att klara av arbetet måste du som vill arbeta inom lant- och skogsbruk ha ett stort tekniskt kunnande. Det kan du få genom att gå en utbildning som ger maskinkompetens.

Vill du arbeta utomhus, men känner dig inte helt säker på ifall du vill arbeta på just bondgård eller i skogsplantage? I sådana fall kan du fundera över att utbilda dig inom markdesign för hållbarhet, agroteknik eller till trädgårdsmästare. Mer om bland annat landsbygdsutveckling kan du läsa i artikeln En cocktail av inriktningar.

Framtidsutsikter för yrkessektorn djur & natur

Vill du arbeta inom lantbruk? Då har du en medelgod arbetsmarknadssituation framför dig. Har du specialkunskaper inom teknik eller särskild maskinkompetens får du lättare att konkurrera om jobben. I hästbranschen råder hårdare konkurrens. Vill du lyckas där är en bred kompetens nästan nödvändig. Den som vill jobba med hästar måste vara förberedd på att jobba hårt!

Kompetensutveckling för dig som redan arbetar med djur och natur

Arbetar du redan idag med djur och natur? Du kan bli mer attraktiv på arbetsmarknaden genom att läsa en kompetenshöjande kurs inom djur & naturbruk. Exempel på sådana kompetenshöjande kurser är grönt kort inom natur- och kulturmiljövård och motorsågkörkort. Vissa utbildningar inom kompetensutveckling ger dig chansen att bli certifierad. Du kan till exempel välja att bli diplomerad hundmassör.