Bygg & Anläggning

Under de närmaste åren planeras många och stora byggnationer runtom i Sverige. Till dessa byggen behövs utbildad arbetskraft. Genom att gå en utbildning i ämnet bygg och anläggning ger du dig själv goda möjligheter till jobb i framtiden. Utbildning och... Läs vidare

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
3-6 månader
Kurser
VT 2023
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Arkitektur och genus: Uppsats 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
6 månader
Kurser
VT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Avancerad Landskapsanalys med GIS

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Bergteknik och tunnlar 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Beslutsteori för yrkesverksamma 2,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Distans
Kostnadsfri

Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Bioenergi - Teknik och system

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Biologiska system i landskapet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Botanik och växtfysiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Byggandets ekonomi och juridik 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Byggnadsakustik 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Byggnadsakustik och samhällsbuller 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Byggnadsingenjör inom glas och fasad, 300 yhp

Campus Vimmerby

Yrkeshögskola
HT 2024
Flera orter (6 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Byggnadsplanering

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur

Jönköping University

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Jönköping
Jönköpings län
CSN-berättigad

Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik

Jönköping University

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Jönköping
Jönköpings län
CSN-berättigad

Civilingenjörsprogrammet i Energisystem

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Designprojekt Komposition och materialitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Designprojekt Plats, koncept och teori

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Dimensionering av stålkonstruktioner enligt Eurocode 3 15,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
6-12 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Dynamisk Vegetations Gestaltning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2023
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
3-6 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Food and Landscape

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Food Planning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fördjupande projektarbete i energisystem

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Formlära Gestaltning i grupp

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Formlära - Dialog med en plats

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Globala försörjningssystem och matsäkerhet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Grundläggande teknik för byggnader 2,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Distans
Kostnadsfri

Grundläggningsteknik och geokonstruktioner 7,5 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Hållbar fastighetsförvaltning 4,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Hälsofrämjande utomhusmiljöer

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Horticultural Science - Master's Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Independent Project in Landscape Architecture, A2E Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation Masters Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Independent project in Landscape Architecture, G2E

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Independent Project in Technology, A2E

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Individuellt projektarbete i ljud och vibrationer 8,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
HT 2024
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Bygg & Anläggning

construction

Under de närmaste åren planeras många och stora byggnationer runtom i Sverige. Till dessa byggen behövs utbildad arbetskraft. Genom att gå en utbildning i ämnet bygg och anläggning ger du dig själv goda möjligheter till jobb i framtiden.

Utbildning och kurser inom bygg och anläggning

Bygg- och anläggningsbranschen är stor och erbjuder många olika möjligheter till spännande jobb. Du kan läsa bygg och anläggning på vuxenutbildning, högskola, yrkeshögskola och folkhögskola. Några yrkesroller som du kan utbilda dig till är fastighetsskötare, byggnadsingenjör, snickare eller processoperatör.

Är det dags att söka till gymnasiet? Du kan läsa bygg och anläggning redan på gymnasienivå. Läs mer om programmet Bygg och Anläggning (BA) här på studier.se!

Arbetar du redan i byggbranschen eller med olika typer av anläggningar? Det finns kurser som höjer din yrkeskompetens. Du hittar kurser som kan vara intressanta för dig i kategorierna bygg, anläggning & fastighet och projektledning.

Lärlingsanställning

För att du garanterat ska vara en kompetent yrkesperson måste du efter fullgjord gymnasieutbildning inom Bygg och anläggning göra ett antal timmar som lärling. Att vara lärlingsanställd innebär att du får en viss lön, erfarenhet av det praktiska arbetet och företräde till en varaktig anställning efter det att du har gjort dina lärlingstimmar och ditt yrkesteoretiska prov.

Det finns också en annan sorts lärling som inte behöver ha gymnasiebakgrund inom Bygg och anläggning. En traditionell lärling lär sig allting direkt på arbetsplatsen. Om du är över 20 år räknas du som vuxenlärling, och om du är under 20 år räknas du som ungdomslärling. Du kan få mer information om de olika lärlingsformerna på Byggnads informationssida Lärling.