Bioteknik

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Affärstyska

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Afrika: historier, ekologier och hållbarhet

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
6 dagar
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2022
Falun
CSN-berättigad & kostnadsfri

Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara

Högskolan Dalarna

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Falun
0 SEK

Akademiska färdigheter och tidig modern engelsk kultur, litteratur och språk

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Aktuella frågor i amerikansk politik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Albanska A2

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Allmän språkvetenskap - magisterkurs

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska II

Högskolan i Gävle

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Gävle
0 SEK

Ämnesdidaktik för kinesiska II

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
5 år
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
5 år
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Ämneslärarprogrammet - Ingång franska i Nice

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
4 år
Kurser
Program
HT 2023
Växjö
0 SEK

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Andraspråksinlärning i teori och praktik

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arabisk litteratur

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arabiska B

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arabiska C2

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arabiska D

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arabiska II

Linnéuniversitetet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Växjö
0 SEK

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Arabiska: fördjupad breddningskurs

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arameisk/syrisk historia

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arameiska/syriska D

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Arkeologi C

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Asienstudier: Dagens japanska samhälle

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Lund
0 SEK

Asienstudier: Internationella relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande

Lunds universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Lund
0 SEK

Assyriologi D

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Att förmedla det förflutna: Populärvetenskapligt skrivande

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Att skriva om bild och form

Södertörns högskola

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Huddinge
0 SEK

Att transkribera och annotera teckenspråkstexter

Stockholms universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Att undervisa i åk 4-6 (VFU)

Umeå universitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Att undervisa i engelska i dagens klassrum

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Avancerad bioinformatik

Umeå universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Umeå
0 SEK

Azerbajdzjanska

Uppsala universitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
VT 2023
Uppsala
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Bioteknik