Biologi

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Animaliska livsmedel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Bevarandebiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Bin, biodling och pollinering

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Biokatalys för yrkesverksamma, 4 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
VT 2024
Distans
Kostnadsfri

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Biokemi, fortsättningskurs

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Biologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Biologi och miljövetenskap utbildning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2024
Uppsala
Uppsala län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Biologiska system i landskapet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Botanik och växtfysiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Cellbiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurens fysiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Djurens utfodring

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurfysiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2022
Uppsala
0 SEK

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurnutrition och djurvälfärd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurskydd - kontroll och bedömning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Djurskydd och författningskunskap

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Ekologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Ekologi och miljövetenskap

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Ekologisk zoologi och entomologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

EnvEuro - European Master in Environmental Science

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Etologi och antrozoologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Etologi och djurskydd (kandidat)

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
2 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Euroforester - masterprogram

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Evolution och ekologi för djurvetare

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fältkurs i växtproduktion

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fiskekologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fjärranalys och skoglig inventering

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Fodervetenskap och husdjurens näringslära

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Forskningspraktik

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Genetik och Avel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Hästens beteendebiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Hästens utfodring

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Horticultural Science - Master's Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Hortikulturell produktionsfysiologi

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Husdjurens genetik och avel

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Husdjursvetenskap - masterprogram

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
1 år
Kurser
Program
HT 2023
Uppsala
0 SEK

Independent project in Biology, A2E

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Independent project in Biology, G2E

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2025
Uppsala
0 SEK

Jägmästare

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Högskola/Universitet
Kurser
Program
HT 2024
Umeå
Västerbottens län
0 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Vad vill du plugga?
Robin

Biologi